Uitrusting verkeersregelaars 2009

30-08-2009   |   gezondheid/veiligheid
Met ingang van 1 maart 2009 zijn de eisen voor de kleding van verkeersregelaars in Nederland aangepast. Er wordt nu een fluorgeel/fluororanje kledingstuk (hes of jas) voorgeschreven voorzien van een retroreflecterende driehoek aan voor- en achterzijde. Bijlage 2 van de regeling schrijft verder voor dat de gebruikte fluorkleuren en het retroreflecterend materiaal aan bepaalde eisen moet voldoen zonder in te gaan op de norm EN 471:2003 die hierop eveneens van toepassing geacht kan worden. Onderzoek door Clearmark laat zien dat de gestelde eisen niet in strijd hoeven te zijn met de bepalingen van de norm EN 471:2003.

 

Wij willen producenten en importeurs van deze producten er wel op wijzen dat de producten wel een EG-typekeuringscertificatie moeten ondergaan bij een aangewezen instantie en op basis van het resultaat ervan gelabeld moeten worden met het CE merkteken en het EN 471 pictogram met bijbehorende classificatie aangezien dit product valt onder de richtlijn 89/686/EG.

Omdat de verkeersregelaar gebaat is bij duidelijke herkenbaarheid is het verder van belang dat kleding conform de oude regeling verkeersregelaars of andere items die hiervoor gebruikt worden zo snel mogelijk uit het gebruikerscircuit worden verwijderd.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !