Werkdocument over intelligent textiel markeert ontwikkelingen op dit terrein

20-07-2009
Het onder verantwoordelijkheid van CEN/TC 248 uitgegeven werkdocument Textiles and textile products-Smart textiels-Definitions, state of development, application and standardization needs markeert de ontwikkelingen op het gebied van intelligent textiel. Volgens de in dit document genoemde definitie is intelligent of smart textiel in staat om te reageren op prikkels uit de omgeving. Deskundigen buigen zich momenteel over de vraag welke textiele materialen nu als "intelligent" beschouwd mogen worden en welke niet. Het lijkt erop dat veel zgn. intelligente materialen al ruimschoots worden toegepast in textiele producten zoals fluorescerend weefsel, fosforiserende banden, phase-change materiaal e.d. Maar ook nieuwe nog te ontwikkelen materialen zoals textiele producten met geïntegreerde electronica voor waarneming, data verwerking, communicatie en reactie of respons zijn toch echt smart. In ieder geval zal dit werkdocument de basis gaan vormen voor verdere normontwikkeling waarbij de ontwikkeling van intelligent textiel in goede banen geleid zal gaan worden zodat de gebruikers van deze producten een duidelijk beeld krijgen van de mogelijkheden, de veiligheid en duurzaamheid van deze materialen. Clearmark zal deze ontwikkeling dan ook blijven volgen.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !