Clearmark.eu, zoekmachine en register voor gemarkeerde CE productenHengelo, 6 mei 2009 - Informatie over producten met een rechtmatige CE markering is vanaf 2 juni 2009 te vinden op de nieuwe website Clearmark.eu. Bedrijven en consumenten kunnen hier kosteloos controleren of een product beschikt over een rechtmatige CE markering of wellicht ten onrechte schermt met het CE logo. De website biedt uitgebreide zoekfuncties, waardoor inkopers voor zij tot aanschaf van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen overgaan, kunnen vaststellen welke fabrikant of importeur een CE gemarkeerd product levert en ook de richtlijnen correct naleeft. Clearmark.eu is de eerste website die het aanbod van legitiem CE-gemarkeerde producten bijeen brengt. Op dit moment biedt Clearmark.eu een uitgebreid overzicht van CE-gemarkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. In de loop van het jaar zullen ook productgroepen die onder andere CE richtlijnen vallen in de database worden opgenomen.

Leon Vaassen, initiatiefnemer van Clearmark.eu: “CE markering biedt consumenten meer zekerheid over de veiligheid van producten, omdat producenten zich moeten houden aan EG-richtlijnen. Maar het CE logo wordt te vaak ten onrechte gevoerd. Daardoor worden gebruikers misleid en het leidt tot ernstige devaluatie van de waarde van de CE markering. Zo kan het gebeuren dat een inkoper te goeder trouw denkt veiligheidskleding of andere persoonlijke beschermingsmiddelen te kopen met een CE markering, maar in de praktijk producten ontvangt die niet zijn gekeurd of niet aan de juiste veiligheidskenmerken voldoen. Dat kan zeer riskant zijn. De stijging van de meldingen over onveilige en gevaarlijke non- voedsel producten laat zien dat er behoefte is aan een website zoals Clearmark. Met deze website bieden we inkopers een onafhankelijke zoekfunctie, waarmee zij de zekerheid hebben dat een product daadwerkelijk aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Voor fabrikanten en importeurs die producten met een legitieme CE markering aanmelden voor de database is het een extra bewijs dat onafhankelijk is gecontroleerd of zij inderdaad voldoen aan de richtlijnen. Als gebruikers zich beter bewust zijn van het belang om een CE gemarkeerd product te gebruiken en makkelijk de echtheid van die markering kunnen vaststellen, leveren we een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van concurrentievervalsing met CE markeringen en verhogen we de productveiligheid.”

Steeds meer onveilige producten gemeld
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het aantal meldingen over onveilige of gevaarlijke producten (geen voedsel, farmaceutische of medische producten) binnen de EU is gestegen van 714 meldingen in 2005 tot 1.542 in 2008. Dit jaar zijn al bijna 400 onveilige producten gemeld. De sterke stijging van het aantal meldingen laat zien dat er behoefte is aan een website als Clearmark.eu. Zo krijgen gebruikers een duidelijk beeld over welke producten voldoen aan de CE richtlijnen.

Clearmark.eu
Clearmark.eu is een initiatief van Vaassen Textile Consultancy BV en is een online register en zoekmachine voor producten die rechtmatig voorzien zijn van het CE merkteken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen in het CE merk, terugdringen van concurrentievervalsing onder aanbieders en het verbeteren van de kwaliteit van producten.
Clearmark start met de productgroep persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt later dit jaar uitgebreid met andere productgroepen. Clearmark.eu wordt als eerste geïntroduceerd in de Benelux, later volgen de overige lidstaten.
Naast een overzicht en kenmerken van rechtmatig CE gemarkeerde producten geeft Clearmark ook informatie over CE markering en voorziet het in een krachtige zoekfunctie waarmee snel passende producten kunnen worden gevonden inclusief informatie over het distributiekanaal.


Nadere informatie voor de pers

De website www.clearmark.eu is vanaf 2 juni 2009 online.

Vaassen Textile Consultancy BV
Leon Vaassen
T 074 750 8858
F 074 750 1510
E info@clearmark.eu