Arbeidsinspectie controleert explosiegevaar diervoederproducenten

09-10-2009

Regelmatig vinden er in Nederland stof explosies plaats. De Atex-regelgeving voorziet in bescherming van mensen in explosiegevaarlijke omgevingen, maar ook in het nemen van maatregelen om explosies te voorkomen. De Arbeidsinspectie is in mei bij maalderijen en diervoederindustrie begonnen met controles uit op de naleving ervan. Wanneer de Arbeidsinspectie een explosierisico constateert wordt een bedrijf onmiddellijk stilgelegd. Goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en goede werkvergunningen en -instructies beperken het explosiegevaar.

 

Bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om te voldoen aan Atex 137. In veel gevallen is dat mogelijk door het nemen van goede organisatorische maatregelen, waardoor investeringskosten beperkt kunnen blijven. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in het explosieveiligheidsdocument, een belangrijk element in Atex 137. In het document zijn, naast algemene bedrijfsgegevens, onder andere de stoffen vermeld die gemengd met lucht explosieve mengsels kunnen vormen. Ook zijn hierin explosierisico's opgenomen en gevarenzoneringen.

 

Voorkomen

Veel van deze potentieel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen, door regelmatig en op de juiste wijze de bedrijfsruimtes stofvrij te maken en te houden. Vaak kan met een aanpassing de afzuiging van de fabriek worden geoptimaliseerd, waardoor delen ervan 'volledig veilig' zijn of in een lagere zone vallen. Ook een kritische blik op de gebruikte grondstoffen kan het nemen van drastische maatregelen soms voorkomen. De ontstekingsgevoeligheid van verschillende grondstoffen loopt sterk uiteen; klasse 1 geldt als minst risicovol, klasse 3 als meest. In sommige gevallen kan worden overgeschakeld op een alternatieve grondstof die minder risicovol is of is het mogelijk een grondstof in premix te kopen, waardoor deze een ander, bij voorkeur lager, risicoprofiel heeft.

 

Technische maatregelen

Als eerste moeten technieken worden toegepast die een explosie voorkomen, zoals een vonkendetector bewerkstelligen dat de luchttoevoer in de betreffende sectie wordt uitgeschakeld, een kanaal wordt afgesloten, een brandblussysteem in werking stelt of een andere oplossing biedt die een explosie voorkomt. Pas dan komen maatregelen in beeld die de gevolgen van een eventuele explosie beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen van breekplaten op plaatsen in een fabriek waar de explosie het best naar toe kan worden geleid.

Goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en goede werkvergunningen en -instructies blijven echter de basis.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ook op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een bijdrage aan het voorkomen van stofexplosies worden geleverd. Draag in een explosiegevaarlijke omgeving altijd kleding die voldoet aan EN 1149-5, of haar voorlopers EN 1149-1 of EN 1149-3. Draag deze kleding altijd in combinatie met geleidend schoeisel (EN 20345, code C). UIteraard dient ook de vloer in staat te zijn eventuele elektrische lading snel af te voeren (Red.)

 

Bron: AgriHolland

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !