Waarschuwing: let op voor niet gecertificeerde producten

09-12-2009   |   gezondheid/veiligheid

Helaas moeten we vaststellen dat er nog steeds niet gecertificeerde producten in de handel gebracht worden terwijl ze wettelijk wel gecertificeerd zouden moeten zijn. Vaak zijn ze niet van echt te onderscheiden en soms lijkt het erop of men bewust gokt op de ondeskundigheid van de afnemer.

Clearmark bereikt regelmatig informatie over deze producten. Gezien onze doelstelling kunnen we dan ook niet vaak genoeg waarschuwen dat het gebruik van niet gecertificeerde producten zeer gevaarlijk kan zijn.

Hoe wordt u misleid?

 

Vage productomschrijving

Op een website wordt een product getoond met de vermelding “retroreflectie conform EN 471”. Hiermee wordt bedoeld dat het product zelf niet aan de norm voor hoge zichtbaarheidskleding voldoet maar dat er wel retroreflecterende striping is aangebracht. Kan de ondeskundige afnemer dit onderscheid maken?

 

Opvallend gebruik van pictogrammen

Het gebruik van pictogrammen is niet beschermd. Men kan gemakkelijk allerlei pictogrammen op de buitenzijde van de kleding aanbrengen zoals een vlamsymbool of een erlenmeyer symbool (chemisch) en daarmee de suggestie wekken dat bijvoorbeeld kleding aan overeenkomstige normen en daarmee aan de geldende wet- en regelgeving voldoet.

Deze pictogrammen geven echter op zich geen uitsluitsel over de certificatie van het product.

 

Toepassing van materiaalnormen i.p.v. productnormen

Soms voldoen producten niet aan de van geldende productnormen maar wel aan de eisen die aan onderdelen van het product worden gesteld. Sommige leveranciers schuwen het niet om dan alleen melding te maken van deze laatste normen. Een veelvoorkomend voorbeeld is EN 533. Kleding die alleen maar aan deze norm voldoet is echter niet geschikt als persoonlijk beschermingsmiddel. Afhankelijk van het gedrag van het materiaal bij contact met vlammen, kan het zelfs gevaarlijk zijn dergelijke producten te gebruiken.

 

Geen certificaat maar wel een CE merk

Er is een duidelijke certificatieverplichting voor alle producenten en importeurs van producten die onder een van de Europese richtlijnen vallen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen. Er is helaas geen streng overheidstoezicht dat dit ook daadwerkelijk afdwingt. Dit opent blijkbaar de weg voor het ongecertificeerd leveren van producten. Deze praktijk is levensgevaarlijk. De afnemer heeft geen enkele garantie dat het product daadwerkelijk aan de minimale veiligheids- en gezondheidseisen voldoet.

 

Tips voor een veilige aankoop

1. Koop alleen bij als goed bekendstaande aanbieders die vertrouwd zijn met de producten.

2. Vraag een kopie van het CE certificaat en een conformiteitsverklaring of raadpleeg onze databank om de rechtmatigheid van de certificatie vast te stellen.

3. Bepaal, al dan niet via uw veiligheidskundige, welke normeringen en klassen u werkelijk nodig heeft. Stem de eisen af op de beoogde toepassing van het product.

4. Kijk niet alleen naar de normeringen maar probeer een inschatting te maken van de te verwachten overige eigenschappen zoals levensduur, wijze van onderhoud e.d. en neem dit mee in het keuze- en selectietraject.

5. Lees de gebruikersinstructie (vooraf) zorgvuldig.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !