CE certificaat straks beperkt houdbaar

21-12-2009   |   juridisch

De Horizontaal Commissie van Notified Bodies voor persoonlijke beschermingsmiddelen heeft bij alle Notified Bodies erop aangedrongen om CE certificaten af te geven met een geldigheidstermijn van maximaal 5 jaar. De reden voor deze aanbeveling is dat er vanwege verschillen tussen versies van normen er een ongewenst verschil ontstaat tussen producten met dezelfde normering.

 

Rechtvaardig

Deze ontwikkeling betekent voor producenten en importeurs dat zij binnen de genoemde periode opnieuw moeten aantonen aan de vereisten van de Richtlijn 89/686/EG te voldoen. Dit is zonder meer te rechtvaardigen omdat in dit tijdsbestek soms gewisseld wordt van grondstoffenleverancier of productielocatie. Dit kan een ongewenst kwaliteits- en veiligheidseffect hebben.

Deze aanbevolen praktijk mag door Notified Bodies echter niet misbruikt worden om extra inkomsten uit onderzoeks- en certificatieopdrachten te genereren omdat hierdoor bedrijven sneller geneigd zullen zijn certificatie te ontduiken.

 

Up to date

Voor afnemers van PBM's is deze ontwikkeling ook positief omdat producten eerder worden opgewaardeerd naar de meest recente normen en er ook een duidelijker beeld ontstaat wat de geldende eisen voor deze producten zijn. Prijsstijgingen zullen echter niet uitblijven, zeker waar het gaat om op klantspecifieke producten.

 

Bron : Horizontal Committee of Notified Bodies

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !