Norm voor registratie van arbeidsongevallen

13-01-2010   |   normen

In Nederland is er niet één uniforme wijze voor de registratie van arbeidsongevallen. NEN inventariseert daarom of er behoefte is aan een norm of richtlijn voor registratie van arbeidsongevallen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NEN.

 

Melding arbeidsongevallen verplicht!

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht arbeidsongevallen, die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder te melden. Daarnaast dient de werkgever een vorm van registratie bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van de arbeidsongevallen welke geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

 

Onvoldoende preventie

De wijze van registratie is in Nederland niet gestandaardiseerd en kan derhalve niet of moeilijk worden gebruikt voor het treffen van preventieve maatregelen. NEN inventariseert daarom of er behoefte is aan een norm of richtlijn voor de registratie van arbeidsongevallen.

 

Aanmelden

Indien er voldoende interesse is, zal NEN een projectgroep inrichten die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van de norm of richtlijn. Organisaties die interesse hebben om deel te nemen kunnen voor vrijdag 19 februari 2010 contact opnemen met ir. Mirjam van der Gugten, consultant NEN Arbeid, tel. 015-2690247 of per e-mail: arbeid@nen.nl.

 

Bron : NEN

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !