Hoge zichtbaarheid: niet alles is wat het lijkt!

23-02-2010   |   gezondheid/veiligheid

Eerder hebben wij aandacht besteed aan werkhandschoenen die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving maar toch in de handel gebracht worden.

Helaas blijkt ook voor hoge zichtbaarheids of signalisatiekleding regelmatig gesuggereerd te worden dat producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving terwijl dat niet het geval is. Voor een deel kan dat veroorzaakt zijn doordat ook niet deskundige organisaties actief zijn met de verkoop van hoge zichtbaarheidskleding zoals bijvoorbeeld in de premiummarkt het geval is.

 

Voor hoge zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik geldt de norm EN 471. De huidige normversie is EN 471:2004+A1:2007. Deze wijziging van de norm in 2007 heeft hoofdzakelijk betrekking gehad op eisen die aan contraststoffen worden gesteld bijvoorbeeld met het oog op afbloeding aan de fluorstof.

De norm stelt duidelijke eisen ten aanzien van de fluorescerende stof (nodig voor de dag-zichtbaarheid) en het retroreflecterende band (nodig voor de nacht-zichtbaarheid). Deze eisen hebben betrekking op de hoeveelheid, positie, kleur en kwaliteit en moeten waarborgen dat hoge zichtbaarheidskleding als zodanig snel en onder allerlei omstandigheden wordt gezien en herkend.

Hoge zichtbaarheidskleding is een categorie 2 product waardoor het voor de producent of importeur verplicht is om het product te laten keuren door een Notified body.

Dat dit niet altijd gebeurd blijkt wel uit de volgende voorbeelden:

 

Pet of muts

Een pet of muts, al dan niet voorzien van retroreflecterend materiaal voldoet niet aan EN 471. Voornamelijk omdat het product niet voorkomt in paragraaf 4.2 Specific design requirements van de norm. Een dergelijk product kan wel een aanvulling zijn op hoge zichtbaarheidskleding maar mag niet voorzien zijn van de aanduiding EN 471.

Een pet of muts kan wel voorzien zijn van een CE merkteken maar dan zal dit in de regel betrekking hebben op bescherming tegen andere risico’s. De producent moet hierover duidelijke informatie verstrekken.

 

Fluorblauw?

Ook treft men leuke gekleurde vestjes in fluorescerend blauw, paars e.d. voorzien van retroreflecterende banden aan. Ook deze producten voldoen niet aan EN 471 omdat ze niet voldoen aan de eisen van toegestane fluorkleuren. In het gebruik van afwijkende fluorescerende kleuren sluipt nog een ander risico n.l. het ontbreken van herkenbaarheid. Inmiddels zijn fluorgeel, rood en oranje al zo ingeburgerd dat van iedere andere fluorescerende kleur niet dezelfde attentiewaarde verwacht mag worden.

 

Premium

Ook in de premiumbranche treft men veel zgn. EN 471 gecertificeerde producten aan. Er zullen ongetwijfeld goede producten tussen zitten maar wij zien ook producten die duidelijk te weinig fluorescerend en/of retroreflecterend materiaal bevatten om ook maar klasse 1 (minimum eis) te halen.

 

Door het grote aanbod aan hoge zichtbaarheids producten is de kans aanwezig dat u een product aanschaft dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. Werkgevers hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en kunnen bij aanschaf van hoge zichtbaarheidskleding voor hun medewerkers bij voorkeur vragen om een kopie van het EG typekeuringscertificaat en de conformiteitsverklaring. Uiteraard zijn via www.clearmark.eu ook vele van deze producten geregistreerd.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !