Duidelijkheid over CE markering op producten hard nodig

03-03-2010   |   gezondheid/veiligheid

Duidelijkheid CE markering hard nodigCE markering heeft last van haar eigen brede toepassing en leidt daardoor onbedoeld een niet altijd even populair en richtinggevend bestaan, aldus Leon Vaassen, initiatiefnemer van www.clearmark.eu.

Er zijn 21 richtlijnen waarvoor CE markering van toepassing is en de meeste daarvan leiden een redelijk anoniem bestaan doordat de toepassing van de producten die onder deze richtlijnen vallen relatief beperkt en specialistisch is. Een bekend voorbeeld is de richtlijn voor liften (95/16/EG). Liften worden bij uitstek geacht veilig te zijn en er is ook nauwelijks enige twijfel hierover behalve dan bij mensen met claustrofobie.

 

Sceptisch over CE merkteken

Haar bekendheid dankt het CE merkteken hoofdzakelijk aan populaire consumentenproducten zoals speelgoed, laagspanningsapparatuur en wellicht klasse I medische hulpmiddelen. De grote aantallen en veelzijdigheid van deze producten maakt dat ze veelvuldig in de markt worden aangetroffen.

Zijn dergelijke producten met een CE merkteken dan altijd beter dan die zonder een dergelijk merkteken?

Voor alle duidelijkheid: een product dat onder een van de richtlijnen waarvoor CE markering geldt, valt moet bij het op de markt komen ervan van een CE merkteken voorzien zijn en aan de bepalingen van de betreffende richtlijn voldoen.

Het zijn juist dit soort productcategorieën die, vanwege het feit dat de fabrikant zelf de conformiteit met de richtlijn kan bepalen zonder tussenkomst van een notified body, tot het uiteindelijk scepticisme heeft geleid. Dit soort producten blijken namelijk regelmatig zelfs niet aan de minimale kwaliteitsverwachtingen te voldoen. En als we niet uitkijken, volgen andere productcategorieën dezelfde weg.

 

Kinderen lopen gevaar

Volgens Vaassen is het nodig dat de vrijblijvendheid rond CE markering plaats maakt voor concreet markttoezicht en een overtuigend sanctiebeleid. De Rapex statistieken tonen nog steeds een relatief grote stroom gevaarlijke producten waaronder CE gemarkeerd speelgoed. Het is voor importeurs veel te gemakkelijk om producten op de Europese markt te brengen die een gevaar vormen voor de consument. De grote stroom gevaarlijke speelgoed is volgens Vaassen daarom slechts het topje van de ijsberg en komt er veel in kinderhanden terecht wat nog steeds levensgevaarlijk is. Elke ouder zou zich dit bewust moeten zijn en daarmee marktpartijen dwingen zich wel aan de wet- en regelgeving te houden.

 

Clearmark zorgt voor tweedeling

De analogie met productcategorieën zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen is duidelijk. Ook hier zijn niet alle aanbieders en importeurs consequent in het voldoen aan de voor hun geldende wettelijke verplichtingen en komen er nog steeds producten op de markt die gevaarlijk kunnen zijn.

Clearmark.eu stelt zich tot doel wel een onderscheid te kunnen maken. Dit doen we, aldus Vaassen, door te onderzoeken of de wettelijk voorgeschreven conformiteitsprocedures met goed resultaat zijn gevolgd en daarna blijven we producten volgen door middel van controles van in de markt aanwezige producten. Op dit moment gebeurt dit nog steekproefsgewijs maar is de keuze van de productgroepen bepaald door de reputatie ervan in de markt.

Eigenlijk informeren we potentiële kopers objectief en onafhankelijk of een specifiek product wel aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen en of de producent haar verplichtingen op dit punt wel serieus heeft genomen. Je ziet dan ook een soort tweedeling ontstaan tussen producenten en aanbieders die ons initiatief wel op waarde weten te schatten en die hier andere ideeën over hebben.

 

Internet maakt informatie via Clearmark snel toegankelijk

Doordat www.clearmark.eu een 100% internet activiteit is, blijkt relevante en essentiële informatie over producten snel en eenvoudig beschikbaar te zijn voor belanghebbende in binnen- en buitenland. Volgens Vaassen zijn de laatste 2 maanden het bezoek aan de website en het aantal abonnees op de nieuwsbrief opnieuw sterk gestegen. Men kan er allerlei internet marketing beschouwingen op los laten, feit blijft dat de door ons geboden informatie soms uitsluitsel geeft bij een koopbeslissing, meldt Vaassen. Dat wij een inlogaccount vragen bij het raadplegen van de details van zoekresultaten heeft vooral tot doel alleen serieuze zoekopdrachten te honoreren. Volgens Vaassen is de aan Clearmark.eu door fabrikanten geleverde informatie en ons eigen onderzoek hiernaar weliswaar de kern van de website maar eigenlijk ook alleen maar bedoeld voor belanghebbenden die werkelijke interesse in deze informatie hebben.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !