Contact met VWA verhoogt kennis van ondernemers over veilige producten

10-03-2010

VWA en ClearmarkBij ondernemers schort het nog vaak aan kennis over de wetgeving die erop is gericht dat alleen veilige non-food consumentenproducten worden verkocht. Dit ondanks het feit dat ondernemers primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun producten. Uit onderzoek dat de VWA in 2009 liet uitvoeren, blijkt dat grote bedrijven en bedrijven die contact hebben met de VWA een gunstige uitzondering lijken. Deze bedrijven zijn naar eigen zeggen beter bekend met de wettelijk voorgeschreven bedrijfsvoeringsmaatregelen. Die maatregelen moeten bevorderen dat bedrijven uitsluitend veilige producten op de markt brengen en dat onveilige producten zo snel mogelijk door de ondernemer van de markt kunnen worden gehaald.

In 2009 zijn 685 ondernemers die consumentenproducten op de Nederlandse markt brengen telefonisch bevraagd over de naleving van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Dit besluit bepaalt onder meer dat de herkomst van producten traceerbaar moet zijn, de veiligheid steekproefsgewijs onderzocht wordt en de ondernemer een draaiboek heeft voor een recall.

 

Kleine bedrijven leven regels minder goed na

Uit dit telefonisch onderzoek blijkt dat bedrijven die in het verleden contact hadden met de VWA, vaker beschikken over de bedoelde procedures dan bedrijven zonder eerder contact met de VWA. De mate van bekendheid met en naleving van de wetgeving blijkt daarnaast een relatie te vertonen met de bedrijfsgrootte: met name de kleine bedrijven leven minder goed na. Bij hen wordt echter een duidelijke verbetering zichtbaar op het moment dat er contact is met de VWA en de VWA binnen dat contact informatie en voorlichting biedt: wat houdt de wettelijke verplichting in en hoe die na te leven?

 

Meer informatie en voorlichting

In de toekomst richt de VWA zich meer op informatie en voorlichting. Naast de reguliere controle op de veiligheid van (non-food) producten focust de VWA op de bedrijfsprocessen en kwaliteitssystemen. Het rapport bevestigt dat informatie en begeleiding van positieve invloed zijn op de verantwoordelijkheid van ondernemers voor het verhandelen van veilige producten.

 

Bron : VWA

 

Aanverwante artikelen : VWA ondersteunt het Clearmark initiatief

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !