Valbescherming gebaseerd op EN 353-1:2002 niet veilig

06-04-2010   |   normen

Door het besluit van de Europese Commissie van 19 maart 2010 wordt de geharmoniseerde norm voor Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn (EN 353-1:2002) teruggetrokken.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk werd gesteld dat de specificatie in relatie tot de gebruikersinstructie niet voldoet aan de essentiële eisen uit de richtlijn 89/686/EEG en dat de beschreven testmethode niet voorziet in een test voor redelijkerwijze voorzienbare valcondities zoals achtervallen of zijwaarts vallen. Dit kan leiden tot een significant risico dat het persoonlijk beschermingsmiddel dienstweigert.

De argumentatie vanuit het Verenigd Koninkrijk en een eigen onderzoek heeft de Commissie ertoe gebracht de norm EN 353-1:2002 terug te trekken.

 

Het gevolg van dit besluit is dat Notified Bodies bij komende typeonderzoek van deze beschermingsmiddelen nu een beroep moeten doen op de ontwerpnorm EN 353-1:2008

 

Bron : Official Journal of the European Union L 75/27

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !