Valkuilen voor producenten en gebruikers van valbeveiliging op basis van EN 353

03-06-2010   |   normen

De terugtrekking van EN 353-1 als geharmoniseerde norm voor valbeveiliging kan nogal wat consequenties hebben voor producten die op basis van deze norm zijn ontwikkeld.

Met het terugtrekken van de norm is niet gezegd dat alle bestaande en reeds gecertificeerde producten onveilig zouden zijn.

Wel zal iedere fabrikant nu expliciet moeten gaan aantonen dat zijn product veilig is. Dit betekent dat voor producten die inmiddels in gebruik zijn, gekeken moet worden of deze bij het rugwaarts vallen geen problemen zoals ten grondslag hebben gelegen aan de norm terugtrekking , optreden.

Als het vermoeden bestaat dat het product niet goed functioneert, zal het buiten gebruik gesteld moeten worden.

 

Achtergronden

Er zijn de afgelopen jaren diverse ongevallen geweest met verticale railsystemen (op basis van EN 353-1) waaruit is gebleken dat het systeem niet goed had gefunctioneerd. Bij nader onderzoek bleek dit te komen doordat het systeem niet berekend was op achterwaarts vallen, en de bijkomende effecten hiervan. Ook de norm voorzag hier niet in, en had ook geen testmethode om dit te controleren. De op de norm EN 353-1 gebaseerd product kon hierdoor een verkeerde indruk geven als zijnde een veilig product. Daarom is de norm teruggetrokken.

 

Zorgplicht werkgevers

Ook werkgevers die hun personeel gebruik laten maken van dit type valbeveiliging, dienen zich bewust te zijn van deze ontwikkelingen en hebben de zorgplicht te (laten) onderzoeken of de producten wel veilig zijn. Nalatigheid op dit gebied kan grote gevolgen hebben indien er zich ongevallen voordoen met dit type product.

 

Bron : Periodieke Inspektiedienst

Lees ook : Valbescherming gebaseerd op EN 353-1:2002 niet veilig

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !