EG-garantiesysteem belangrijk hulpmiddel bij markttoezicht op pbm’s

16-06-2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) vallen onder de Europese richtlijn 89/686/EG. Afhankelijk van de aard van het ontwerp van het pbm wordt een categorie indeling gehanteerd.

Producten van eenvoudig ontwerp, men spreekt van categorie 1 producten, zijn vrijgesteld van het EG typeonderzoek dat wordt uitgevoerd door Notified Bodies. Tot deze categorie horen pbm’s die de drager moeten beschermen tegen risico’s die een zeer beperkte invloed hebben (in de richtlijn staat beschreven welke risico’s en factoren dit zijn en welke producten die zoal betreft).

Aan de andere kant staan pbm’s van complex ontwerp. Deze zogenaamde categorie 3 producten moeten de gebruiker beschermen tegen gevaren die dodelijk zijn of de gezondheid ernstig en onherstelbaar kunnen schaden, en waarvan de gebruiker de acute effecten niet tijdig kan onderkennen. Ook voor deze producten wordt een opsomming gegeven in de richtlijn.

Tenslotte zijn er ook categorie 2 producten. Dit zijn alle producten die niet onder categorie 1 of 3 vallen.

 

Vinger aan de pols

Voor categorie 3 producten is er iets bijzonders aan de orde. De fabrikant of importeur is verplicht maar heeft de keuze een van de twee in artikel 11 van de richtlijn bedoelde procedures voor het EG-garantiesysteem te hanteren.

De fabrikant of importeur kiest voor artikel 11A als hij een systeem gericht op kwaliteitstoezicht van het eindproduct wil of voor artikel 11B als hij een systeem gericht op productietoezicht wil.

Het toepassen van het gekozen EG-garantiesysteem is echter het initiatief en de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur. Hij is verplicht hierover afspraken te maken met een bevoegde instantie. Zo zullen importeurs van producten van buiten de EU om praktische redenen meestal kiezen voor een 11A systeem terwijl fabrikanten met een 11B systeem beter aansluiting vinden met bijvoorbeeld een bestaand ISO 9001 systeem.

 

Met het EG-garantiesysteem moet de afnemer van pbm’s meer zekerheid krijgen dat het product aan de gestelde eisen voldoet maar ook dat vervolgleveringen van een eerder afgenomen product tenminste hetzelfde beschermingsniveau biedt.

Ook voor de nationale toezichthoudende instanties biedt dit een uitgelezen kans om voor deze belangrijke categorie producten de vinger aan de pols te houden. Ze kunnen eenvoudig inhaken op de bevindingen van het notified body dat door de fabrikant of importeur werd ingeschakeld voor het EG-garantiesysteem.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !