Misleiding bij categorie 1 producten

12-08-2010   |   technisch

In de Europese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EG) maakt men onderscheid tussen 3 product categorieën. Alleen categorie 2 en 3 producten moeten, voordat ze op de Europese markt gebracht worden, gekeurd worden door een Notified Body. In Nederland en België is dit de taak van TNO Certification en Centexbel.

Producenten die categorie 1 producten fabriceren zijn wel verplicht de wettelijk voorgeschreven procedures te volgen maar hoeven hun producten niet ter keuring aan te bieden.

De betreffende producten moeten uiteraard nog steeds aan alle technische eisen te voldoen.

Het probleem dat Clearmark constateert is dat producenten of importeurs soms niet beschikken over voldoende technische gegevens van deze producten maar toch bepaalde claims aan het product verbinden en deze voorzien van CE markering op de markt brengen.

 

Overlabeling

Meest voorkomend probleemproduct is regenkleding. Voor professioneel gebruik dient deze te voldoen aan de normen EN 340 en EN 343. De laatste norm stelt minimum eisen aan de waterdichtheid en waterdampweerstand van de kleding. De hoogst haalbare klasse is 3/3, wat betekent dat de waterdichtheid van zowel de stof als de naden tenminste 130 cm waterkolom is en de waterdampweerstand (maat voor het ademend vermogen) minder dan 20 m2Pa/W.

Clearmark constateert dat producten worden “overlabeld” dus een hogere klasse krijgen toebedeeld dan op grond van de werkelijke eigenschappen zou mogen.

Vergelijkbare problemen zien wij bijvoorbeeld ook bij bepaalde werkhandschoenen.

Er schuilt in deze praktijk natuurlijk weinig gevaar voor de gebruiker. Een categorie 1 product is per definitie immers een product van “eenvoudig ontwerp” en bedoeld voor risico's waarvan weinig gevaar uitgaat. Wel wordt de onwetende gebruiker in feite een minder goed product verkocht dan hij zou mogen verwachten. Daarnaast is deze praktijk een vorm van concurrentievervalsing en leidt ze tot aantasting van het vertrouwen in het CE conformiteitsteken.

Daarnaast is deze handelswijze juridisch zonder meer laakbaar en kan ze in voorkomende gevallen tot schadeclaims leiden.

 

Controle voor aankoop

Producenten en importeurs doen er beter aan om dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als bij persoonlijke beschermingsmiddelen waarbij de tussenkomst van een notified body wel vereist is.

Afnemers van dergelijke producten zullen meer technische informatie van deze producten moeten opvragen en bestuderen voordat tot aankoop wordt overgegaan. Vraag ook naar de conformiteitsverklaring en raadpleeg een eventuele Clearmark registratie op deze site.

 

Aanverwante artikelen : Werkhandschoenen bieden weinig bescherming, 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !