Clearmark raadplegen een must bij keuze en selectie van CE producten

24-08-2010

Producenten en importeurs van CE gemarkeerde producten die deze willen laten registreren op www.clearmark.eu zijn verplicht openheid van zaken te geven.

Clearmark controleert of de wettelijk verplichte conformiteitsprocedure met goed gevolg is doorlopen. Dit betekent dat van betreffende producten bepaalde documentatie beschikbaar moet zijn zoals een geldig EG typekeuringscertificaat, een conformiteitsverklaring en bij bepaalde producten testrapporten van geaccrediteerde onderzoeksinstituten.

Verder onderzoekt Clearmark of de geclaimde producteigenschappen overeenkomen met die waarvoor conformiteit is bewezen.

Tenslotte voert Clearmark periodiek onderzoek uit naar de in de markt gebrachte producten.

Clearmark voert niet opnieuw een keuring uit maar gaat primair uit van de beschikbare informatie.

Misbruik van het CE conformiteitsteken is voor Clearmark aanleiding om per direct het product en/of de producent uit haar register te verwijderen.

Registratie en publicatie op de website ontheft de producent of importeur niet van zijn wettelijke verplichting rond CE markering en vervangt ook niet het markttoezicht door hiertoe bevoegde instanties.

 

Extra zekerheid door Clearmark registratie

Voor veel (potentiële) afnemers is een Clearmark registratie van belang. Men kan nu op eenvoudige wijze verifiëren of producten daadwerkelijk rechtmatig CE gemarkeerd zijn en wat de bijbehorende producteigenschappen zijn. Een registratie op www.clearmark.eu geeft net dat beetje extra zekerheid. Zeker als men weet dat veel producten niet eens voldoen aan de wettelijke minimum eisen en toch het CE merkteken dragen. De markt is zich steeds meer bewust van het gevaar van ongekeurde producten of producten met een onjuiste prestatie aanduiding.

 

Clearmark is niet alleen een online register voor rechtmatig CE gemarkeerde producten maar biedt op haar website ook nieuws en achtergrondinformatie zodat bezoekers zich nog beter kunnen voorbereiden op de keuze en selectie van producten en leveranciers.

Of het nu gaat om beschermende kleding, schoeisel of OK kleding, Clearmark heeft de rechtmatigheid van de in het register voorkomende producten objectief getoetst en akkoord bevonden.

Clearmark is daarmee een must voor veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, inkopers en facilitair managers en andere belanghebbenden bij de overheid en in de industrie en gezondheidszorg.

Vraag uw leverancier daarom gerust naar de Clearmark registratie, meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

 

Aanverwante artikelen: Parasitair gebruik van het Europese CE merkteken door het symbool "China Export (CE)" | Misleiding bij categorie 1 producten |Aansprakelijkheidsrisico's voor werkgevers bij onterecht CE gemarkeerde PBM's

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !