NEN-normen toch algemeen verbindend verklaard

01-09-2010   |   normen

Handhaving op basis van NEN-normen is toegestaan. Dat is het oordeel van de rechtbank in Groningen.

De uitspraak is verrassend. De rechtbank Den Haag oordeelde eind 2008 nog dat NEN-normen niet verbindend zijn. Dit omdat ze niet officieel worden gepubliceerd zoals wel moet volgens de Bekendmakingswet. De Haagse uitspraak betekende dat het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit niet-verplichtend zouden zijn. Voormalig VROM-minister Van der Laan ging in hoger beroep, waardoor het vonnis nog niet van kracht is.

 

Ontruiming

De Groningse rechter vindt nu echter dat NEN-normen wel algemeen verbindend zijn. "Het is niet ongebruikelijk naar algemeen geldende normen en richtlijnen te verwijzen", oordeelt de rechtbank, doelend op het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit. "Deze normen zijn algemeen verkrijgbaar en dus voldoende kenbaar." Aanleiding was de gedeeltelijke ontruiming van een studentenpand in Groningen door de gemeente. Het pand voldeed niet aan de brandveiligheidseisen uit het Gebruiksbesluit. De huurder weigerde rookmelders te installeren, de elektriciteitsvoorzieningen te repareren en brandwerende scheidingen te plaatsen. Dat is volgens de rechtbank "overtreding van een wettelijk voorschrift", zodat de gemeente bevoegd was handhavend op te treden.

 

Het gerechtshof in Den Haag doet op 16 november uitspraak in het hoger beroep dat de minister van VROM tegen het vonnis van de Haagse rechtbank aantekende.

 

Bron : Cobouw

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !