Antistatisch textiel in de OK vraagt om extra maatregelen

27-09-2010   |   ok textiel

Met de komst van synthetische materialen voor OK textiel zoals OK jassen en clean air suits, welke dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder de norm EN 13795, is ook het aspect elektrostatische oplading van belang geworden.

 

Brand in de operatiekamer

Elektrostatische oplading kan het gevolg zijn van wrijving in de kleding die het chirurgisch team draagt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden. In tegenstelling tot katoen hebben synthetische kleding materialen zonder bepaalde toevoegingen de ongewenste eigenschap om elektrostatisch opgeladen te worden. Indien de oplading te hoog wordt, kan er een plotselinge ontlading plaats vinden met als mogelijk gevolg beschadiging van gevoelige elektronische apparatuur of erger : het ontstaan van brand.

Om die reden zijn synthetische textiele materialen meestal voorzien van geleidende vezels of garens waarlangs de elektrische lading kan wegvloeien zonder schade aan te richten.

Deze functionaliteit is wenselijk maar stelt tevens eisen aan het schoeisel en de OK vloer.

OK vloeren zijn geaard overeenkomstig de eisen uit de norm NEN 1010 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”.

Om een goede geleiding van de kleding naar de vloer te bereiken is het echter ook van belang dat het schoeisel antistatisch of geleidend is.

Deze schoenen vallen hierdoor onder het regime van het besluit Persoonlijke beschermingsmiddelen en de Europese richtlijn 89/686/EG. Er is immers sprake van een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet voorkomen dat ongewenste elektrostatische ontlading een gevaar vormt voor de drager en zijn omgeving.

Producten die voldoen aan deze Europese richtlijn moeten het CE merkteken voeren.

 

Eisen aan OK schoeisel

Concreet betekent dit dat het schoeisel bij voorkeur dient te voldoen aan de norm EN ISO 20347. “Persoonlijke beschermingsmiddelen – Werkschoeisel”. Het toepassen van een andere norm zoals EN ISO 20346 of EN ISO 20345 is gezien de overige risico's niet noodzakelijk.

Binnen de norm EN ISO 20347 zijn vele producteigenschappen en classificaties mogelijk. Voor OK schoeisel geldt dat deze tenminste moeten voldoen aan de classificatie OB en de aanvullende eigenschap A (antistatisch) of aan de classificatie O4.

Daarnaast kan men bij aanvullende eigenschappen toepassen zoals E (energie absorberende hak) en/of extra slip resistance.

Buiten deze veiligheidseisen is het vanzelfsprekend ook van belang dat OK schoeisel bestand is tegen reinigings- en desinfectiemethoden die hierop toegepast kunnen worden zoals met behulp van actief chloor, alcohol of thermisch.

 

Zie ook : Brandgedrag van OK textiel

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !