Veilig(e) PBM's kopen

15-03-2011   |   gezondheid/veiligheid

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht, vallen onder de richtlijn 89/686/EG en moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die hieraan gesteld worden.

Dit is ook het geval voor producten waarvan de leverancier heeft aangegeven dat hij deze, bijvoorbeeld vanwege kostenoverwegingen, niet heeft laten certificeren maar die, volgens zijn zeggen, wel voldoen.

En dit is ook het geval voor producten die buiten de EU zijn gefabriceerd. In dat geval treedt de importeur op als fabrikant.

Alleen een met goed gevolg uitgevoerde conformiteitsprocedure, inclusief een keuring door een aangemelde instantie (in het geval dit is voorgeschreven), geeft de zekerheid dat het product werkelijk voldoet.

Afnemers en eindgebruikers van pbm's hebben er alleen maar voordeel bij als producten rechtmatig voorzien zijn van de CE markering. Dit vormt namelijk een waarborg voor het voldoen aan de soms strenge maar noodzakelijk geachte veiligheids- en gezondheidseisen.

Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet zijn gecertificeerd is de leverancier, fabrikant of importeur in overtreding.

 

Garantie

Het aangebrachte CE merkteken is nu nog geen garantie voor een veilig product. Vraag daarom altijd naar een kopie van het CE certificaat én de conformiteitsverklaring en vergelijk de gegevens hierop met het bedoelde product.

Eenvoudiger is het om de database van Clearmark.eu te raadplegen.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !