Aanbrengen van labels op beschermende kleding niet altijd zonder gevolgen

22-03-2011   |   gezondheid/veiligheid

Bij de EG typekeuringscertificatie van beschermende kleding wordt onder meer aandacht besteed aan de effecten op de beschermende eigenschappen van labels, etiketten, badges en retroreflecterend band.

Bij kleding die bescherming moet bieden tegen thermische risico's zoals contact met vlammen wordt geëist dat labels, etiketteren en dergelijke, voorzover aan de buitenzijde aangebracht, ook aan de eisen voor de brandwerendheid voldoen. Of deze accessoires branden hangt onder meer af van de grootte en de samenstelling.

Een ander voorbeeld betreft hoge zichtbaarheidskleding. Hier mag het gebruik van niet fluorescerende of niet retroreflecterende materialen niet leiden tot een te grote vermindering van het oppervlakte fluorescerende stof of retroreflecterend band en mag het laatste niet meer dan toegestaan er door onderbroken worden.

 

Risico

Kortom, de keuze voor en het gebruik van labels, etiketten en badges is niet vrijblijvend in gecertificeerde beschermende kleding.

Het aanbrengen ervan zal dan ook door of in samenspraak met de fabrikant of leverancier moeten plaatsvinden waarbij de laatste er voor moet waken de producteisen zoals gesteld in de diverse EN normen en dus de conformiteit met de wettelijke eisen te respecteren.

Als afnemers en gebruikers van beschermende kleding achteraf zelf labels en dergelijke gaan aanbrengen is dit daarom ook niet zonder risico. En wie wil het risico nemen dat een dergelijk label onverwacht toch vlam vat en letsel veroorzaakt?

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !