Arbeidsongevallen voorkomen doe je zelf!

09-11-2011   |   gezondheid/veiligheid

Ieder jaar raken, in Nederland, ruim 200.000 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie heeft daarom een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om deze ongevallen helpen te voorkomen. Bedrijven kunnen via de onlinetool Voorkom Ongevallen zelf de veiligheid binnen hun organisatie onderzoeken.

 

Zelfinspectie Voorkom Ongevallen

Door middel van de website www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen kan men kijken of de organisatie voldoet aan de arboregels. Aan de hand van vier stappen wordt dezelfde route gevolgd als dat een inspecteur zou dan die voor een controle komt. Na iedere stap krijgt men inzicht in hoeverre er aan de regels wordt voldaan. Voldoet uw bedrijf hier niet aan? Of is er nog ruimte voor verbeteringen dan volgt er een actielijst.

Via deze website kan men zich niet alleen voorbereiden op een bezoek van de Arbeidsinspectie, maar ook zelf al aan de slag om ongelukken te voorkomen.

 

Advies van Clearmark

Let bij de zelfinspectie ook op de kwaliteit en geschiktheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Belangrijk hierbij is dat deze ook bewezen goedgekeurd zijn. Niet gekeurde pbm's kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemers. In het geval van een ongeluk waarbij niet gekeurde pbm's betrokken zijn, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

 

Meer informatie over het gebruik van gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen vind u op clearmark.eu onder aansprakelijkheidsrisico's voor werkgever.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !