Gevolgen aankoop niet gecertificeerde producten onderschat

10-01-2012   |   gezondheid/veiligheid

Onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en hijs- en hefmiddelen dienen te zien voorzien van een CE merkteken. Dit betreft een conformiteitsteken waarmee de fabrikant of zijn gevolmachtigde aangeeft aan alle wettelijke eisen te hebben voldaan en gerechtigd is het betreffende product op de EU markt te brengen.

De bedoelde wettelijke eisen zijn enerzijds de administratieve en procedurele eisen op het gebied van de conformiteitsprocedure en anderzijds zijn de technische minimum eisen geformuleerd in specifieke EN normen.

Door middel van het CE merkteken verklaart de fabrikant dat het product aan deze eisen voldoet, veilig is en zonder meer voor het beoogde gebruik geschikt.

 

Het onrechtmatig aanbrengen van een CE merkteken op het product kan echter, afhankelijk van het soort product, redelijk lang ongestraft blijven. Ondanks dat hiermee de afnemer wordt geschaad en er oneerlijke concurrentie plaatsvind, kan deze praktijk toch enige tijd standhouden voordat een bevoegde instantie ingrijpt.

Het is daarom van het grootste belang dat de afnemer hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

Dit kan op verschillende manieren.

 

De afnemer kan de betreffende documenten waaruit de rechtsgeldigheid van de CE markering blijkt, opvragen bij zijn leverancier. Het kan gaan om een certificaat of een conformiteitsverklaring.

De regel is dat de meeste persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ingedeeld zijn in een risico-categorie waarvoor een keuringsprocedure verplicht is gesteld en waarvoor dus een geldig EG typekeuringscertificaat beschikbaar moet zijn. Is dit er niet? Dan mag er getwijfeld worden of het product daadwerkelijk aan de wettelijke eisen voldoet.

Met een conformiteitsverklaring heeft een afnemer een schriftelijk bewijs in handen waarin de fabrikant verklaard dat zijn product voldoet aan de CE markeringseisen. Dat dit een juridisch belangrijke verklaring is, moge duidelijk zijn.

De ideale situatie is dat de afnemer beschikt over een kopie van een certificaat en een conformiteitsverklaring. Uiteraard moet het betreffende product wel voorkomen op dit certificaat en conformiteitsverklaring.

Een goed alternatief is, voorzover de fabrikant zijn producten heeft laten registreren op www.clearmark.eu, de database hiervoor te raadplegen.

 

Importeur

In veel gevallen is de fabrikant een niet in de EU gevestigde onderneming en wordt het product geïmporteerd. In dat geval moet er een gevolmachtigde zijn die de juridische positie van de fabrikant overneemt. Niet alle importeurs staan te popelen om deze rol te vervullen. Ze kunnen immers dan aangesproken kunnen worden voor gebreken aan het product. De importeur moet ook gevraagd of ongevraagd aangeven dat de fabrikant niet in de EU is gevestigd.

Een importeur kan zich echter niet verschuilen achter het argument dat hij niet de gevolmachtigde is. Hij is het automatisch indien niet is gebleken dat er een andere gevolmachtigde is.

Dit punt is nogal van belang omdat hiermee de afnemer altijd zijn recht kan halen bij een Europese partij als er problemen optreden rond de veiligheid van het betreffende product.

 

Gevolgen onderschat

Dat de aankoop van niet rechtmatig CE gemarkeerde producten niet zonder risico is, zal niet iedereen even duidelijk zijn.

Een signalisatievest in fluorescerend blauw wordt door de meesten al wel als niet correct herkend maar hoe zit het met een lasoverall? Hoe weet de afnemer dat de stof voldoet aan alle veiligheidseisen zoals bestendigheid tegen lasspatten, voldoende elektrische isolatie en brandveiligheid?

Veel producteigenschappen zijn niet direkt waarneembaar voor de afnemer maar zijn wel essentieel voor de veiligheid van het product, een goede werking en de gezondheid van de gebruiker.

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen staat zelfs vast dat de werkgever hier ook een verantwoordelijkheid naar zijn werknemers voor heeft. Een zorgplicht die moet borgen dat het verstrekte pbm ook aan de wettelijke eisen voldoet.

Voor medische hulpmiddelen is, naast de fabrikant of leverancier, natuurlijk ook de zorgverlener die mede verantwoordelijk is voor de verstrekking van deugdelijke hulpmiddelen.

Afnemers en gebruikers moeten zich realiseren dat het aanwezig zijn van het CE symbool op zich niet garandeert dat het product aan de wettelijke eisen voldoet. Omgekeerd is wel het geval: als een product aan de wettelijke eisen voldoet (en het valt onder een van de EU richtlijnen waarvoor CE markering is voorzien), dient het voorzien te zijn van het CE merkteken.

Alleen een zorgvuldige beoordeling van de bewijzen waarop de CE markering is gebaseerd, kan uitsluitsel bieden.

 

Aanverwante artikelen : Aansprakelijkheidsrisico's voor werkgevers bij onterecht CE gemarkeerde PBM's

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !