Gevaarlijke antistatische kleding kan toch door de keuring komen

26-09-2012   |   gezondheid/veiligheid

Ondanks dat van alle PBM's antistatische kleding over de meest uitgebreide set van product- en testnormeringen (EN 1149 serie) beschikt, is er toch enige twijfel ontstaan over de effectiviteit ervan.

Op dit moment is er consensus over de eis dat tijdens het gebruik van antistatische kleding de drager geaard moet zijn. Praktisch gezien dient geleidend schoeisel te worden gedragen.

Gebruikers van antistatische kleding voorzien van geleidende metaaldraden of vezels maakten echter melding van elektrostatische ontlading rond nek en polsen, wat weer wijst op mogelijk problemen bij de geleiding van statische elektriciteit in kleding naar het geaarde lichaam.

Ook maakt de komst van complexe multinormen kleding een eenduidig oordeel over wat nu wel of niet is toegestaan, soms onmogelijk.

Herziening van de norm EN 1149-5 en de ontwikkeling van een echte kledingtest blijkt dan ook noodzakelijk.

 

EN 1149 serie

Tijdens de ontwikkeling van de EN 1149 serie was het de bedoeling een specifieke test te ontwikkelen voor het beproeven van complete kledingstukken. De normen EN 1149-1, -2 en -3 zijn typische testmethoden voor materialen en niet geschikt voor de beoordeling van kleding.

De kledingtest zou verder gaan als EN 1149-4. Het is echter nooit gelukt om consensus over de testmethode voor deze norm te bereiken. In plaats daarvan is EN 1149-5 ontwikkeld waarin naast materiaal-eisen, gebaseerd op EN 1149-1, -2 en/of -3, ook kleding ontwerp eisen werden opgenomen.

 

Multinorm kleding

Er wordt kleding aangeboden die bescherming biedt tegen uiteenlopende risico's, waaronder ook het voorkomen van elektrostatische ontladingen, die doordat ze aan vele productnormen voldoen ook een bijzonder complex ontwerp kennen. In de markt spreekt men van “multinorm kleding”.

Dit leidt regelmatig tot interpretatie problemen ten aanzien van de juiste ontwerp vereisten zoals deze zijn opgenomen in EN 1149-5. Vraag daarbij is meestal in hoeverre het in de EN 1149-5 onder voorwaarden toegestaan gebruik van niet antistatische hardware (reflectieband, labels, ritsen, drukknopen e.d.) nog toelaatbaar is.

Is bijvoorbeeld kleding voorzien van beschermingsstukken versterkt met metaaldraad nog wel veilig ondanks dat deze permanent op de antistatische stof zijn gebracht?

Kan antistatische kleding met geïntegreerde valbeschermingsvoorziening, door de aanwezigheid van bijbehorende metalen D-ringen, veilig in een explosiegevaarlijke omgeving worden gebruikt?

Dit zijn vragen waarop men alleen maar een antwoord kan geven na specifieke beproeving van de kleding.

 

Revisie EN 1149-5

Binnen de specifieke werkgroepen die zich bezighouden met dit ontwerp wordt daarom inmiddels gewerkt aan een revisie van EN 1149-5 en de herstart van een project met als doel een geschikte kleding test (EN 1149-4) te ontwikkelen.

 

Zorgvuldigheid nu van groot belang

Clearmark meent dat met deze kennis van zaken fabrikanten en keurende instanties erop moeten toezien dat niet nog meer twijfelachtige producten op de markt komen.  Gebruikers adviseren wij nog meer te letten op een goede geleiding naar aarde. Draag altijd geleidend schoeisel, waarbij niet vergeten mag worden dat de vloer waarop men loopt ook elektrisch geleidend moet zijn.

Koop daarom ook alleen nog maar antistatische kleding die rechtmatig CE gemarkeerd en aantoonbaar gecertificeerd is. Wees zorgvuldig in uw keuze voor leverancier en product.

 

Bron: CEN/TC162/WG1

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !