CE merkteken kan misleiden

24-10-2012   |   juridisch

Er worden nog altijd persoonlijke beschermingsmiddelen op de markt gebracht die niet gecertificeerd zijn, terwijl hiervoor wel een wettelijke verplichting bestaat. Vaak zijn deze producten niet van echt te onderscheiden en soms lijkt het erop of de aanbieders bewust gokken op de ondeskundigheid van de afnemer. Waar moet je op letten?

 

Het gebruik van niet-gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen kan zeer gevaarlijk zijn. Er kan dan ook niet genoeg voor worden gewaarschuwd. Maar waar kun je deze nepproducten aan herkennen? In dit artikel een aantal voorbeelden en tips.

 

Misleidende terminologie

Op een website wordt een product getoond met de vermelding ‘retroreflectie conform EN 471.’ Hiermee wordt impliciet bedoeld dat het product zelf niet aan de norm voor hoge zichtbaarheidskleding (EN 471) voldoet maar dat er wel retroreflecterende striping is aangebracht. Kan de ondeskundige afnemer dit onderscheid maken? Gebruik van dit soort producten levert niet alleen risico’s op voor de veiligheid van de drager, ook wordt de perceptie negatief beïnvloed van andere, wel goedgekeurde hogezichtbaarheidskleuren (fluorgeel, fluororanje en fluorrood). Omschrijving op websites en in catalogi in de trant van ‘conform norm’ of ‘gebaseerd op de norm’ moeten een belletje doen rinkelen.

 

Opvallend gebruik van pictogrammen

Het gebruik van pictogrammen is niet beschermd. Men kan gemakkelijk allerlei pictogrammen op de buitenzijde van de kleding aanbrengen, zoals een vlamsymbool, en daarmee de suggestie wekken dat de kleding aan overeenkomstige normen en daarmee aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Deze pictogrammen op zich geven echter geen uitsluitsel over de certificatie en dus over de werkelijke prestaties van het product.

Onder deze groep afwijkingen rekenen wij ook pictogrammen en/of norminformatie op etiketten van welwillende stoffenleveranciers. Deze etiketten bevatten vaak ook de was- en onderhoudssymbolen en de stofbenaming en samenstelling. Ze worden door kledingproducenten in de kleding aangebracht en suggereren daarmee dat de kleding aan alle genoemde normen voldoet. Zeer misleidend voor onwetende afnemers.

 

Toepassing van materiaalnormen in plaats van productnormen

Soms voldoen producten niet aan de geldende productnormen maar wel aan de eisen die aan onderdelen van het product worden gesteld. Sommige leveranciers schromen niet om dan alleen melding te maken van deze laatste normen. Een veelvoorkomend voorbeeld is EN 533 of EN ISO 14116. Beschermende kleding die alleen aan deze normen voldoet is echter niet per definitie geschikt als persoonlijk beschermingsmiddel. Afhankelijk van de mate van vuurvastheid van het materiaal, kan het zelfs gevaarlijk zijn om dergelijke producten te gebruiken.

 

Nepcertificaten

Namaakcertificaten komen weleens voor bij geïmporteerde PBM’s. Ze worden afgegeven door organisaties die niet als aangewezen instantie staan geregistreerd en/of ze verklaren slechts dat een bepaald product aan een bepaalde norm voldoet. Oftewel, de expliciete vermelding van de conformiteit met de richtlijn ontbreekt. (Op de site http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ staat een actueel overzicht van alle aangewezen instanties en werkvelden waarvoor zij accreditatie bezitten.)

 

Geen certificaat maar wel een CE-merk

Er is een duidelijke certificatieverplichting voor alle producenten en importeurs van producten die onder een van de Europese richtlijnen vallen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. Helaas is er echter geen streng overheidstoezicht dat naleving afdwingt en dit werkt kennelijk het ongecertificeerd leveren van producten in de hand. Levensgevaarlijk, want de afnemer heeft geen enkele garantie dat het product daadwerkelijk aan de minimale veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Een CE-merkteken is eenvoudig aangebracht.

 

Tips voor veilige aankoop

De werkgever heeft een zorgplicht bij de aankoop van PBM’s. Hij doet er goed aan om onderstaande aanbevelingen in acht te nemen alvorens tot aanschaf over te gaan.

  • Koop alleen bij aanbieders die goed bekend staan, die vertrouwd zijn met de producten en een goede reputatie hebben op dit gebied.
  • Vraag een kopie van het CE-certificaat en een conformiteitsverklaring of raadpleeg de databank (www.clearmark.eu) om de rechtmatigheid van de certificatie vast te stellen. Wees daarbij kritisch op de omschrijving en identificatie van het product. Komen offerte en certificaat overeen op dit punt? Controleer ook de geldigheid van het certificaat.
  • Bepaal, al dan niet via uw veiligheidskundige, welke normeringen en prestatieniveaus u werkelijk nodig heeft. Stem uw eisen af op de beoogde toepassing van het product.
  • Kijk niet alleen naar de normeringen, maar probeer ook een inschatting te maken van de te verwachten overige eigenschappen zoals levensduur, wijze van onderhoud en dergelijke. Neem dit mee in het keuze- en selectietraject.
  • Vraag, voordat u een definitieve keuze maakt, de gebruikersinstructies van de kandidaat-producten op en vergelijk deze met de interne veiligheids-, onderhouds- en gebruikseisen.
  • Verifieer of uw leverancier zelf de fabrikant is. Is hij slechts de importeur, hou er dan rekening mee dat eventuele productaansprakelijkheid lastiger te verhalen is.
  • Vraag altijd naar producten met geldige normering. Controleer bijvoorbeeld via www.nen.nl welke normversies geldig zijn. Producten voorzien van reeds vervallen normen mogen onder bepaalde voorwaarden nog steeds op de markt gebracht worden. Overleg met uw leverancier of en waarom dit het geval is.

Alleen een zorgvuldig uitgevoerd keuze- en selectietraject van uw PBM’s voorkomt dat u wordt opgezadeld met potentieel onveilige producten.

 

Auteur : Leon Vaassen is CE-consultant en initiatiefnemer van www.clearmark.eu.

 

Bron : vakblad Arbo, nr. 10, 2012, Vakmedianet

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !