Keuze en selectie handschoenen in ATEX omgeving

22-03-2014   |   gezondheid/veiligheid

In de (petro)chemische industrie, offshore, tankvaart, bulktransport en overslag van bijv. meel kent men het probleem van statische elektriciteit als een veroorzaker van explosies al jaren. Mede om deze reden zijn er binnen de Europese Unie twee Richtlijnen ontwikkeld. Het betreft de zgn. ATEX (Athmosphere Explosive) Richtlijnen.

Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) stelt de minimum voorschriften ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in een explosiegevaarlijke omgeving.

Richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) stelt eisen aan apparaten en beveiligingssystemen in een explosiegevaarlijke omgeving.

ATEX 137 is bedoeld voor werkgevers en stelt onder meer verplichtingen met betrekking tot het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

ATEX 95 is bedoeld voor de fabrikant van apparaten en systemen en is ondergebracht in het Warenwetbesluit “Explosieveilig materieel”.

Aan kleding geschikt in een ATEX omgeving werd al eerder aandacht besteed.

Deze bijdrage gaat over de keuze en selectie van (beschermende) handschoenen

 

Handschoenen in ATEX omgeving

Binnen CEN-CENELEC, JWG “PPE against electrostatic risks” is een voorstel gedaan voor een SUCAM document (Selection, use, care and maintance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosive atmospheres).

Voor handschoenen worden daarin de volgende eisen gesteld:

 

1. Ongeacht of handschoenen dienen voor persoonlijke bescherming, productbescherming of verhoging van de hanteerbaarheid zullen ze ook tegen electrostatische gevaren moeten beschermen indien gedragen in een risicovolle omgeving.

2. Bij het gebruik van metalen (hand)gereedschappen en andere electrisch geleidende objecten moeten de handschoenen voorzien zijn van een elektrische verbinding tussen de hand en het object en wel zodanig dat de weerstand naar aarde aan specifieke eisen voldoet.

3. Alle materialen die worden toegepast voor de handpalmen, vingers en alle gebieden die boven de pols uitkomen dienen te voldoen aan de vereisten voor elektrostatisch dissipatieve beschermende handschoenen zoals gespecificeerd in prEN 16530.

4. Handschoenen die voldoen aan prEN 16350 worden geacht een laag risico te vormen ten aanzien van veroorzaken van gevaarlijke elektrostatische ontladingen.

5. De elektrische capaciteit van geisoleerde hardware aan de buitenzijde van de handschoen dient te zijn beperkt tot specifieke waarden.

 

 

Bron : CEN-CENELEC, JWG “PPE against electrostatic risks”

Zie ook : Keuze en selectie voor beschermende kleding in ATEX omgeving

 

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034