Brandgedrag van operatiekamer textiel

21-05-2014   |   ok textiel

In de operatiekamer heerst een gezonde afkeer van brandgevaarlijke materialen. Het gebruik van bijvoorbeeld hoge energie lasers in combinatie met diverse ontvlambare gassen, vloeistoffen en materialen kan tot gevaarlijke situaties leiden. En niet in de laatste plaats voor de patient.

Om deze redenen staat de brandveiligheid hoog op de agenda. Dit leidt tot diverse bouw- en inrichtingstechnische voorschriften en gebruikersprotocollen.

Voor operatiekamer textiel geldt daarnaast dat het ook aan de betreffende productnormen moet voldoen. Chirurgisch afdekmateriaal, omlooppakken (clean air suits) en chirurgenjassen hebben bijvoorbeeld als belangrijke eis dat deze bacterie-ondoorlaatbaar en partikel-arm moet zijn.

Dit soort eisen zijn terug te vinden in EN 13795.

Gebruikers eisen vaak ook een zekere mate van comfort.

De gangbare oplossing is het gebruik van kleding en afdekmaterialen gemaakt uit polyester filament al dan niet in gecombineerd met een specifieke antistatische vezel. Door deze materiaalkeuze zijn stoffenfabrikanten in staat gebleken om de geëiste bacteriedichtheid, partikel-afgifte en doorlaatbaarheid te realiseren. Bovendien zijn deze stoffen goed industrieel te reinigen met inbegrip van de noodzakelijke sterilisatie.

Een punt van nader onderzoek is echter het brandgedrag van dit soort materialen. Polyester is per definitie brandbaar en men is technisch alleen nog maar in staat om de brandsnelheid, men spreekt van de vlamvoortplantingssnelheid, te controleren.

Brandwerende polyester bestaat ook niet. Polyester met een vertraagde vlamverspreiding wel.

 

Brandwerend of brandvertragend?

Voor een goed begrip is het van belang een helder onderscheid te maken tussen brandwerend en brandvertragend. Brandwerende materialen zijn materialen die, onder de gegeven brandcondities (soort ontstekingsbron, duur van de ontsteking, temperatuur van de ontstekingsbron, luchtstroming, zuurstofgehalte etc.), stoppen met branden nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen. Brandvertragende materialen doen dit niet maar hierbij rekent men erop dat de brand spoedig en uit zichzelf dooft. De snelheid van de vlamverspreiding en het moment van doven zijn hierbij belangrijke kenmerken.

Het is dus duidelijk dat indien men eisen wil gaan stellen aan het brandgedrag van OK textiel het duidelijk moet zijn onder welke condities en in welke mate brandvertraging vereist is.

Het eerste heeft hoofdzakelijk te maken met de risico-inventarisatie ter plaatse terwijl het tweede meer van doen heeft met de noodzakelijke reactietijd mocht er onverhoopt brand ontstaan.

De eerder genoemde polyester OK materialen zijn op zich interessant en zeer goed bruikbaar als men zich bovenstaande goed realiseert.

Bij het opstellen van specificaties voor OK materialen zal men dus een keuze moeten maken voor de methode waarmee de brandvertragendheid moet worden gemeten en de bijbehorende eis moeten aangeven. Op dit punt is er echter veel te weinig deskundigheid. Er zijn vele internationale testnormen voor het meten van het brandgedrag en een goed begrip van de testen parameters is van groot belang.

 

Materie-deskundigheid

Bij de aankoop en gebruik van OK textiel verdient het aanbeveling vooraf een inventarisatie te maken van de brandrisico’s, het niveau van brandvertragendheid nodig voor het waarborgen van de veiligheid en de relevante test- en productspecificaties van de aangeboden textiele materialen.

Voor deze inventarisatie kan men ook externe deskundigheid inschakelen. Vaassen Textile Consultancy beschikt bijv. over de noodzakelijke testfaciliteiten en materie-deskundigheid.

Brandgedrag van OK textiel is veel complexer dan op het eerste gezicht lijkt.

 

Zie ook : Antistatisch textiel in de OK vraag om extra maatregelenHoe synthetisch textiel in de OK antistatisch blijft

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034