Efficient aanbesteden met PBM advies module

23-04-2015

Bij aanbesteding van beschermende kleding en andere pbm's is het vaak noodzakelijk de productspecificaties tot in detail vast te stellen. De reden hiervoor is dat alleen het benoemen van algemene of functionele eisen onvoldoende is om tot een succesvolle aanbesteding te kunnen overgaan. 

Een goede productbeschrijving is echter gebaseerd op een zorgvuldige risico-inventarisatie en evaluatie in combinatie met de inventarisatie van de overige voorwaarden bijvoorbeeld op het gebied van huisstijl, wijze van distributie, onderhoud en dergelijke.

 

Marktconsultatie

Daarnaast bestaat er vaak de behoefte om in de markt te informeren naar mogelijke producten die aan de gestelde eisen zouden kunnen voldoen. Hiermee krijgt de aanbestedende organisatie terugkoppeling op haar eisen en wensen en kan er vastgesteld worden of de beoogde specificaties realistisch en  technisch en of financieel haalbaar zijn. Deze marktconsultantie kan leiden tot een verbeterd inzicht in de behoefte en vergroot de kans op een succesvolle aanbesteding.

 

Efficient

De PBM advies module die Clearmark biedt is een zeer interessante mogelijkheid om het vaststellen en de marktconsultatie min of meer gelijktijdig te doen. Met de PBM advies module kan namelijk, op basis van een uitgebreide inventarisatie, inzicht worden gekregen in de technische eisen die aan de aan te kopen producten gesteld kunnen worden. Daarnaast kunnen bij Clearmark geregistreerde fabrikanten en leveranciers op basis van deze inventarisatie een passend voorstel doen. Een belangrijk voordeel daarbij is deze fabrikanten en leveranciers blijk hebben gegeven de wettelijke verplichtingen rond de CE markering van hun producten serieus te nemen en over de nodige kennis en ervaring hierin beschikken.

De PBM advies module biedt dan ook de mogelijkheid om op een efficiente wijze specificaties te koppelen aan de behoefte en de mogelijkheden van de markt. Ga naar PBM advies module.

 

Uiteraard kan er ook buiten de PBM advies module om een beroep gedaan worden op de expertise van Clearmark.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034