Nieuwe PBM Verordening

22-10-2015   |   pbm verordening
Nieuwe PBM Verordening

Clearmark heeft als doel te informeren over CE gemarkeerde producten in het algemeen en persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen in het bijzonder. Vooral het onrechtmatige gebruik van het ce merkteken en daarmee het ontduiken van de geldende wet- en regelgeving is een punt van grote zorg. Het is niet alleen concurrentievervalsend maar kan bovendien de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van deze producten in gevaar brengen.

 

Daarnaast zijn wij geinteresseerden graag van dienst bij de selectie en aankoop van goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Producten waarvan wij durven zeggen dat ze staan voor wat geclaimd door de fabrikant. En dat ze zijn geproduceerd volgens de geldende wet- en regelgeving.

 

De komende jaren gaat er het een en ander wijzigen op het gebied van de regelgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen. Er staat een nieuwe PBM Verordening op stapel die de huidige PBM Richtlijn gaat vervangen.Deze verordening heeft gevolgen voor de gehele keten.

 

Via onze website willen we geinteresseerden* de komende periode informeren over de veranderingen en bovenal uitleggen wat deze betekenen, wat voor hen de gevolgen zijn en welke maatregelen er getroffen dienen te worden om up-to-date te blijven.

Zorg dat je op de hoogte blijft van deze belangrijke ontwikkeling en meld je nu vast aan via www.clearmark.eu/ikwilopdehoogteblijven.

 

* Fabrikanten die er al eerder voor gekozen hebben hun producten via VTC of Clearmark te laten certificeren zullen door ons volledig begeleid en geadviseerd worden bij de te nemen acties.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034