NEN Informatiemiddag Europese verordening PBM

11-03-2016
NEN Informatiemiddag Europese verordening PBM

Binnenkort wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM) gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN organiseert op 25 april een informatiemiddag over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers.

De huidige Europese Richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij de richtlijn bestaat er in Europa vrij verkeer van pbm's en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Ondanks zijn succes is de richtlijn toe aan revisie. In de praktijk loopt men namelijk tegen een aantal zaken aan, zoals in de handel gebrachte producten met onvoldoende beschermingsniveau, uiteenlopende werkwijze van notified bodies, de doeltreffendheid van markttoezicht en risico's van beschermingsmiddelen die buiten de PBM richtlijn vallen, zoals pbm's voor particulier gebruik.

Sprekers van het Ministerie SZW, Centexbel, AVAG en ESF verzorgen diverse presentaties over onder andere:

- het toepassingsgebied en de transitieperiode van de nieuwe wetgeving, de rol van verschillende instanties;
- procedures en geldigheid van CE-markering en type certificaten;
- de scheidingslijn van verantwoordelijkheden van notifed bodies en fabrikanten
- eisen ten aanzien van technische documenten zoals de gebruikershandleiding en declaration of conformity.

Tot slot worden de aandachtspunten en obstakels voor toepassing van de verordening PBM besproken waarbij wordt aangegeven wat daaraan gedaan kan worden. Ga naar website NEN.

 

Bron : NEN

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034