Maatwerk in Beschermende kleding

Voordat de juiste beschermende kleding kan worden geselecteerd en aangeschaft zal vastgesteld moeten worden waar en wanneer deze ingezet moeten worden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft daarbij de richting als het gaat hoe beleid en organisatie vormgegeven moeten worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

 

Het toepassen van beschermende kleding en andere pbm's is een van de mogelijke maatregelen om de werknemer te beschermen tegen gevaren. Werkgevers moeten, als dat blijkt uit de opgestelde RI&E of op basis van overeenkomstige Arbocatalogi, voor het beschermingsdoel geschikte pbm's in voldoende mate beschikbaar stellen voor de medewerkers. De verstrekking van pbm's is maatwerk. Ze moeten namelijk aangepast zijn of kunnen worden aan de individuele drager en doelmatig zijn in het verminderen van het gevaar tot een aanvaardbaar niveau.

 

Beschermende kleding kiezen via Clearmark

In de database van Clearmark is beschermende kleding opgenomen die rechtmatig voorzien is van het CE merkteken. Van deze pbm's is vastgesteld dat ze aan alle wettelijke eisen voldoen. Via een keuze & selectie tool kan beschermende kleding uit de database worden geselecteerd op basis van o.a. risico's, aard van de werkzaamheden en beschermingsniveaus zodat ze goed aansluiten bij de betreffende RI&E. De kleding is verkrijgbaar via de leverancier of fabrikant en voorzien van een goedgekeurde gebruikersinstructie en conformiteitsverklaring. De op Clearmark.eu getoonde persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen daarmee volledig aan de eisen uit het Arbobesluit.