Introductie

Om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) en dus ook beschermende kleding in de lidstaten van de Unie op de markt te mogen brengen, dient de fabrikant, importeur of distributeur te voldoen aan de PBM Verordening (EU) 2016/425. De eisen uit deze verordening hebben betrekking op het ontwerp en de vervaardiging maar ook op het vrije verkeer ervan.

 

De PBM Richtlijn 89/686/EG werd ingetrokken per 21 april 2018. Er gelden overgangsbepalingen. Voor de leesbaarheid van de informatie op deze website is gekozen zoveel mogelijk de bepalingen uit de PBM Verordening (EU) 2016/425 te behandelen. Afhankelijk van de situatie, is het echter nog tot uiterlijk 21 april 2023 mogelijk om producten op basis van de PBM Richtlijn op de markt aan te bieden.