Dagelijks gebruik van beschermende kleding

Vaak wordt beschermende kleding gecombineerd met andere pbm's zoals handschoenen of veiligheidsschoeisel. Het combineren van pbm's mag nooit leiden tot vermindering van de beschermende functie.

 

Kleding die wordt gebruikt is aan veroudering onderhevig. Dit wordt veroorzaakt door slijtage, vervuiling, blootstelling aan zonlicht/uv, blootstelling aan de invloeden waartegen het bescherming moet bieden en het reinigingsproces.

Veroudering kan leiden tot een verminderde beschermende werking. Niet alle veroudering is zichtbaar en makkelijk te herkennen.

Raadpleeg altijd de gebruikersinstructie die bij het product is geleverd om een inschatting te maken over de veroudering op de beschermende functie.

Volg altijd deze gebruikersinstructie op.

Draag geen kleding waarvan men twijfelt of deze nog voldoende veiligheid zal bieden.

Reinig de kleding regelmatig (of laat deze reinigen) volgens de instructies van de fabrikant. Vervuiling kan een zeer grote invloed hebben op de beschermende eigenschappen.

 

Reiniging

Beschermende kleding altijd (laten) reinigen volgens de instructies van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de gebruikersinstructie en de onderhoudsetikettering die is aangebracht in de kleding.

Meestal zijn daarvoor onderhoudssymbolen volgens GINETEX gebruikt. (Zie onderstaand voorbeeld)

Ze zijn echter niet van toepassing op industriële reinigingsprocessen.

 

Als in de beschermende kleding ook bij de onderhoudssymbolen een maximaal aantal reinigingscycli staat vermeld dan betekent dit dat het product aan de gezondheids- en veiligheidseisen voldoet ook na het vermelde aantal reinigingscycli. Dit is echter een theoretische opgave omdat het aantal reinigingscycli niet de enige factor is die de levensduur van de kleding bepaald.

Als producten niet gereinigd kunnen worden, moet dit duidelijk zijn vermeld in de gebruikersinstructie en op het product etiket.

 

Het verdient aanbeveling beschermende kleding niet zelf te reinigen maar dit te laten doen bij een hierin gespecialiseerde (industriële) wasserij. Zeker voor producten die zijn voorzien van een fluorcarbon finish (bijv. bij EN 13034 kleding) is dit van belang omdat een gespecialiseerde wasserij beschikt over de geschikte apparatuur en onderhoudsproducten.