Disclaimer

 

www.clearmark.eu is een initiatief van ...... Onze intentie is u betrouwbare, correcte en actuele informatie te verstrekken. Wij maken daarbij o.a. gebruik van openbare publicaties van de Europese commissie en van gegevens die ons door derden werden verstrekt. Mocht u desondanks toch informatie aantreffen die niet juist of verouderd is, stellen wij het op prijs dit van u te vernemen.
Alle informatie aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld, voor zover niet bedoeld voor publicatie op onze website.
........ is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website en of onze nieuwsbrieven.