Helder over beschermende kleding!


Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding
lees verder
Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding
normen

Het was de vorige week de 'Week van de Teek'. Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot eind juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.   Permethrine De projectgroep die deze norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een ‘tekenexpert’ en een onderhoudsbedrijf. Het eerste...

Cool, Cooler, Coolst...
lees verder
Cool, Cooler, Coolst...
gezondheid/veiligheid

Intersafe nieuws   De kou doet zijn uittrede en we maken ons al voorzichtig op voor de zomer. Hoewel we hopen op warme dagen en zwoele avonden, brengt de hitte ook de nodige risico’s met zich mee. In 2016 introduceerden we daarom het Infra-line® Coolvest Hydrogel om oververhitting (hittestress) tegen te gaan. Dit jaar presenteren we een verbeterde versie en onderzoeken we ook andere vormen van koeling. Een hoge luchttemperatuur, stralingswarmte van de zon of machines, een hoge luchtvochtigheid, te warme kleding, zware fysieke arbeid… De lijst van mogelijke oorzaken en...

Verduidelijking nieuwe PBM Verordening
lees verder
Verduidelijking nieuwe PBM Verordening
pbm verordening

De nieuwe PBM Verordening (EU) 2016/425 is van toepassing vanaf 21 april 2018 met uitzondering van enkele bepalingen inzake notified bodies die al eerder van kracht worden.   De PBM Verordening vervangt de PBM Richtlijn 89/686/EG. De Europese Commissie heeft een voorlopig 'Guidance Document' gepubliceerd over deze overgang met daarin een lijst met veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Ook bevat het document een tijdlijn en een lijst met referenties inzake relevante EU wet- en regelgeving. Download het document hier. 

Meer nieuws