Helder over beschermende kleding!


Vlamboogkledingnorm krijgt opvolger in IEC 61482-2:2018
lees verder
Vlamboogkledingnorm krijgt opvolger in IEC 61482-2:2018
normen

De norm voor beschermende kleding tegen de thermische effecten van een elektrische vlamboog werd in 2018 aangepast. In vergelijking met de 2009 versie zijn de volgende onderdelen gewijzigd :  nieuwe definities voor ELIM, ATPV en EBT in overeenstemming met IEC 61482-1-1;nieuwe eisen ten aanzien van de thermische stabiliteit van tussenlagen in kleding;aanvullende eisen voor de volume weerstand van materialen;een nieuwe testprocedure voor de thermische weerstand van naaigarens;nieuw pictogram.  Deze norm is een onderdeel van IEC 61482 en van toepassing op beschermende kleding te...

Belangrijke kledingdetails Rijkswaterstaat
lees verder
Belangrijke kledingdetails Rijkswaterstaat
gezondheid/veiligheid

In december 2019 heeft Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Deze vervangen de richtlijnen en specificaties C11607 RWS uit 1995. De richtlijnen en specificaties geven een beschrijving van de keuze voor de klasse van hoge zichtbaarheidskleding (signaalkleding) en het ontwerp van deze kleding indien gebruikt door personen die werkzaamheden verrichten op of langs rijkswegen. Er worden aanvullende eisen gesteld bovenop de eisen uit de norm EN ISO 20471.   Het betreffende document kan hier worden gedownload.   Er...

EU typekeuringscertificaties voor beschermende kleding
lees verder
EU typekeuringscertificaties voor beschermende kleding
pbm verordening

Categorie 2 en 3 beschermende kleding moet, net als andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), een EU typekeuring ondergaan voordat het voor de eerste keer op de markt gebracht mag worden. Deze EU typekeuringen worden uitgevoerd door aangewezen instanties of notified bodies. Het van kracht worden van de nieuwe PBM Verordening (EU) 2016/425 heeft echter geleid tot een enorme toename van werkzaamheden voor deze notified bodies met als ongewenst effect dat de behandelingstermijnen tot het maximaal wettelijk toegestane (12 maanden) zijn opgelopen. Dat dit voor fabrikanten en leveranciers...

Rijkswaterstaat komt met nieuwe richtlijn en specificatie voor veiligheidskleding
lees verder
Rijkswaterstaat komt met nieuwe richtlijn en specificatie voor veiligheidskleding

In december 2019 heeft Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Deze vervangen de richtlijnen en specificaties C11607 RWS uit 1995. De richtlijnen en specificaties geven een beschrijving van de keuze voor de klasse van hoge zichtbaarheidskleding (signaalkleding) en het ontwerp van deze kleding indien gebruikt door personen die werkzaamheden verrichten op of langs rijkswegen. Er worden aanvullende eisen gesteld bovenop de eisen uit de norm EN ISO 20471.   Klasse keuze Tenminste klasse 2 signaalkleding is te gebruiken...

Meer nieuws