Helder over beschermende kleding!


Twijfels over veiligheid nieuwe ambulancekleding?
lees verder
Twijfels over veiligheid nieuwe ambulancekleding?
ambulancekleding

Al eerder schreven wij over de ontwikkeling van het nieuwe ambulancekledingpakket en met name over het loslaten van de norm voor hoge zichtbaarheidskleding (EN ISO 20471). Dit nieuwe pakket is inmiddels geïntroduceerd en qua styling goed ontvangen. Het grote bezwaar van een deel van de gebruikers van deze kleding is echter onveranderd gebleven. Men acht hun veiligheid door deze kleding in het geding. Aileen Out van Prettybusiness heeft de afgelopen maanden een grondige analyse gemaakt van het gehele kledingproject. Een zeer uitgebreid en zorgvuldig relaas van feiten en opeenvolgende...

Testen en certificeren van filtering half masks conform EN 149
lees verder
Testen en certificeren van filtering half masks conform EN 149
normen

Veel mondkapjes die op dit moment in de Europese Unie op de markt gebracht worden voldoen niet (volledig) aan de wettelijke eisen. De afwijkingen zijn niet alleen van administratieve aard. In sommige gevallen voldoen de producten ook niet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die de EU stelt aan alle persoonlijke beschermingsmiddelen. Er blijkt onvoldoende capaciteit om deze producten snel te testen en na gebleken conformiteit goed te keuren. Vaassen Textile Consultancy BV (VTC) heeft door haar ruim 25 jaar ervaring op het gebied van het testen en certificeren van...

Valse certificaten en de import van mondmaskers
lees verder
Valse certificaten en de import van mondmaskers

De bestrijding van de Covid-19 pandemie is top-prioriteit. De bescherming van zorgverleners is daarbij van groot belang. Omdat er inmiddels flinke tekorten zijn ontstaan in diverse persoonlijke beschermingsmiddelen die daarbij nodig zijn, worden we de laatste weken geconfronteerd met pbm's waarbij grote twijfel is of deze wel voldoen en veilig gebruikt kunnen worden.   Ruimte voor pbm's die niet aan geharmoniseerde normen voldoen De Europese Commissie heeft op 16 maart er al wel op aangedrongen dat de keurende instanties ook producten toelaten die niet aan de betreffende...

UPF 40+ beschermende kleding
lees verder
UPF 40+ beschermende kleding
gezondheid/veiligheid

Ook tegen de schadelijke inwerking van zonlicht UV kan men zich tegenwoordig beschermen. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt wel door de toename van huidkanker de laatste jaren als gevolg van langdurige blootstelling aan de zon. Vanuit de consumenten kleding markt werden we al eerder geconfronteerd met een standaard voor bescherming tegen zonlicht UV. Dit soort normen kwamen oorspronkelijk uit landen waar men al eerder de schadelijke werking van zonlicht UV onderkende zoals Australië en de USA. Deze standaarden verschillen onder meer in het gebruikte zonlicht spectrum en minimum...

Meer nieuws