Helder over beschermende kleding!


Productiejaar op EN 13034 gecertificeerde kleding
lees verder
Productiejaar op EN 13034 gecertificeerde kleding
markttoezicht

Notified Bodies gaan een strikte naleving verlangen van de labelling van chemicalienwerende kleding conform EN 13034 voor wat betreft de vermelding van het PRODUCTIEJAAR of, indien de shelf-live van het product minder dan 24 maanden bedraagt, het PRODUCTIEJAAR+PRODUCTIEMAAND. Deze informatie mag zowel in de kleding als op de verpakking worden aangebracht.   De reden voor deze koerswijziging bij Notified Bodies is de toenemende rol van markttoezichtsautoriteiten. Omdat deze primair controleren of de markering en gebruikersinformatie in overeenstemming zijn met de bepalingen hierover uit...

Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding
lees verder
Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding
normen

Het was de vorige week de 'Week van de Teek'. Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot eind juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.   Permethrine De projectgroep die deze norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een ‘tekenexpert’ en een onderhoudsbedrijf. Het eerste...

Cool, Cooler, Coolst...
lees verder
Cool, Cooler, Coolst...
gezondheid/veiligheid

Intersafe nieuws   De kou doet zijn uittrede en we maken ons al voorzichtig op voor de zomer. Hoewel we hopen op warme dagen en zwoele avonden, brengt de hitte ook de nodige risico’s met zich mee. In 2016 introduceerden we daarom het Infra-line® Coolvest Hydrogel om oververhitting (hittestress) tegen te gaan. Dit jaar presenteren we een verbeterde versie en onderzoeken we ook andere vormen van koeling. Een hoge luchttemperatuur, stralingswarmte van de zon of machines, een hoge luchtvochtigheid, te warme kleding, zware fysieke arbeid… De lijst van mogelijke oorzaken en...

Meer nieuws