Helder over beschermende kleding!


Valse certificaten en de import van mondmaskers
lees verder
Valse certificaten en de import van mondmaskers

De bestrijding van de Covid-19 pandemie is top-prioriteit. De bescherming van zorgverleners is daarbij van groot belang. Omdat er inmiddels flinke tekorten zijn ontstaan in diverse persoonlijke beschermingsmiddelen die daarbij nodig zijn, worden we de laatste weken geconfronteerd met pbm's waarbij grote twijfel is of deze wel voldoen en veilig gebruikt kunnen worden.   Ruimte voor pbm's die niet aan geharmoniseerde normen voldoen De Europese Commissie heeft op 16 maart er al wel op aangedrongen dat de keurende instanties ook producten toelaten die niet aan de betreffende...

UPF 40+ beschermende kleding
lees verder
UPF 40+ beschermende kleding
gezondheid/veiligheid

Ook tegen de schadelijke inwerking van zonlicht UV kan men zich tegenwoordig beschermen. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt wel door de toename van huidkanker de laatste jaren als gevolg van langdurige blootstelling aan de zon. Vanuit de consumenten kleding markt werden we al eerder geconfronteerd met een standaard voor bescherming tegen zonlicht UV. Dit soort normen kwamen oorspronkelijk uit landen waar men al eerder de schadelijke werking van zonlicht UV onderkende zoals Australië en de USA. Deze standaarden verschillen onder meer in het gebruikte zonlicht spectrum en minimum...

Handige tool bij het kiezen van de juiste beschermende kleding
lees verder
Handige tool bij het kiezen van de juiste beschermende kleding

De selectie van beschermende kleding op basis van de risico's waaraan de gebruiker wordt blootgesteld is niet altijd eenvoudig. Te gemakkelijk wordt gekozen voor de meest uitgebreide optie terwijl het dragen van overgespecificeerde beschermende kleding soms ook risico's tot gevolg kan hebben. Denk daarbij aan verminderd comfort doordat de thermische isolatie van de kleding te hoog is gekozen of verminderde functionaliteit doordat het ontwerp van de kleding nogal rigide is door de stapeling van design eisen vanuit de normeringen. Zo zal op kleding die voldoet aan EN 11612 E en/of D...

Hoe wassen beschermende kleding be´nvloedt
lees verder
Hoe wassen beschermende kleding be´nvloedt
reiniging en onderhoud

De meeste beschermende kleding zal periodiek gereinigd worden nadat het is gebruikt en of vervuild geraakt. Een uitzondering wordt gevormd door kleding voor eenmalig gebruik. Het reinigen behoort gedaan te worden op de wijze zoals aangegeven door de fabrikant. De reinigingsinstructies zijn meestal in de vorm van reinigingssymbolen terug te vinden op een etiket in de kleding. Meer informatie over de reiniging staat vaak in de gebruikersinstructies.   ARBO Daarnaast stel het Arbeidsomstandighedenbesluit als eis dat persoonlijke beschermingsmiddelen dus ook beschermende kleding moeten...

Meer nieuws