Helder over beschermende kleding!


Verduidelijking nieuwe PBM Verordening
lees verder
Verduidelijking nieuwe PBM Verordening
pbm verordening

De nieuwe PBM Verordening (EU) 2016/425 is van toepassing vanaf 21 april 2018 met uitzondering van enkele bepalingen inzake notified bodies die al eerder van kracht worden. Op dit moment geldt er een overgangsperiode. De PBM Verordening vervangt de PBM Richtlijn 89/686/EG. De Europese Commissie heeft een voorlopig 'Guidance Document' gepubliceerd over deze overgang met daarin een lijst met veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Ook bevat het document een tijdlijn en een lijst met referenties inzake relevante EU wet- en regelgeving. Download het document hier. 

Meer klassen in toekomstige EN 343 norm
lees verder
Meer klassen in toekomstige EN 343 norm
normen

De huidige norm voor regenkleding voor professioneel gebruik EN 343 dateert van 2007. Binnen CEN/TC 162/WG 4 wordt dan ook gewerkt aan een opvolger ervan. De markt heeft inmiddels vele jaren kunnen werken met de huidige norm en er zijn nog best wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij het nut van enkele vereisten danwel de te gebruiken testmethoden. Ook het feit dat regenkleding onder categorie I van de PPE Verordening (EU) 2016/425 valt en waarvoor geen beoordeling door een Notified Body (Nobo's) plaatsvindt, maakt dat het realiteitsgehalte van de klassen van aangeboden producten soms...

Training 'Specialist Beschermende Kleding' start in mei 2017
lees verder
Training 'Specialist Beschermende Kleding' start in mei 2017

Samen met DETEX biedt Clearmark de 3-daagse training 'Specialist Beschermende Kleding' aan. De training is bedoeld voor medewerkers die zich willen bekwamen in het deskundig adviseren welke beschermende kleding het beste ingezet kan worden onder specifieke werk- en risico omstandigheden. Onderwerpen die tijdens de training worden behandeld zijn:Wettelijk kader voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.Inzet van beschermende kleding op basis van de ARBO-wetgeving.Thermische, chemische, elektrostatische en andere arbeidsrisico's en gevaren waarvoor beschermende kleding ingezet...

Meer nieuws