Helder over beschermende kleding!


Belangrijke kledingdetails Rijkswaterstaat
lees verder
Belangrijke kledingdetails Rijkswaterstaat
gezondheid/veiligheid

In december 2019 heeft Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Deze vervangen de richtlijnen en specificaties C11607 RWS uit 1995. De richtlijnen en specificaties geven een beschrijving van de keuze voor de klasse van hoge zichtbaarheidskleding (signaalkleding) en het ontwerp van deze kleding indien gebruikt door personen die werkzaamheden verrichten op of langs rijkswegen. Er worden aanvullende eisen gesteld bovenop de eisen uit de norm EN ISO 20471.   Het betreffende document kan hier worden gedownload.   Er...

EU typekeuringscertificaties voor beschermende kleding
lees verder
EU typekeuringscertificaties voor beschermende kleding
pbm verordening

Categorie 2 en 3 beschermende kleding moet, net als andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), een EU typekeuring ondergaan voordat het voor de eerste keer op de markt gebracht mag worden. Deze EU typekeuringen worden uitgevoerd door aangewezen instanties of notified bodies. Het van kracht worden van de nieuwe PBM Verordening (EU) 2016/425 heeft echter geleid tot een enorme toename van werkzaamheden voor deze notified bodies met als ongewenst effect dat de behandelingstermijnen tot het maximaal wettelijk toegestane (12 maanden) zijn opgelopen. Dat dit voor fabrikanten en leveranciers...

Rijkswaterstaat komt met nieuwe richtlijn en specificatie voor veiligheidskleding
lees verder
Rijkswaterstaat komt met nieuwe richtlijn en specificatie voor veiligheidskleding

In december 2019 heeft Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Deze vervangen de richtlijnen en specificaties C11607 RWS uit 1995. De richtlijnen en specificaties geven een beschrijving van de keuze voor de klasse van hoge zichtbaarheidskleding (signaalkleding) en het ontwerp van deze kleding indien gebruikt door personen die werkzaamheden verrichten op of langs rijkswegen. Er worden aanvullende eisen gesteld bovenop de eisen uit de norm EN ISO 20471.   Klasse keuze Tenminste klasse 2 signaalkleding is te gebruiken...

Moderna introduceert inline scanner voor hivis kleding
lees verder
Moderna introduceert inline scanner voor hivis kleding
reiniging en onderhoud

AIs eerste commerciële wasserij introduceert Moderna Textielservice in Hardenberg een inline scanner voor de monitoring van de retroreflecterende en fluorescerende eigenschappen van hoge zichtbaarheidskleding. Op dit moment is het gehele systeem operationeel en kunnen organisaties die hun hoge zichtbaarheidskleding laten reinigen bij Moderna gebruik maken van deze inline controle mogelijkheid. Met de scanner kan Moderna van ieder kledingstuk de mate van vermindering van de retroreflectie en fluorescentie meten en vergelijken met de initiële waarden en de vanuit de norm voor hoge...

Meer nieuws