Aantoonbare CE conformiteit

 

Omdat Clearmark onafhankelijke en objectieve informatie over rechtmatig gecertificeerde producten verstrekt, zijn spelregels hiervoor van groot belang. Voor registratie en publicatie van de producten gelden dan ook bepaalde voorwaarden.

 

Misbruik van het CE merkteken kan leiden tot directe verwijdering van de website. Daarnaast kan hiervan melding gedaan worden bij de nationale autoriteiten belast met de handhaving.

Registratie en publicatie van producten ontheft de producent/leverancier niet van zijn wettelijke verplichtingen betreffende CE markering en vervangt niet het markttoezicht door hiertoe bevoegde instanties.