CE markering op wand- en plafondbekleding

01-02-2010

De CE markering voor wand- en plafondbekleding kadert in de EU-bouwproductenrichtlijn 89/106/EC van 21.12.1988. Net zoals de vloerbedekkingsmaterialen vallen wand-en plafondbekledingen, die in de EU-wetgeving als bouwmaterialen worden beschouwd, onder deze EU-richtlijn en bijgevolg ook onder het toepassingsgebied van de CE-markering.

 

CE merk verplicht vanaf 1 januari 2011 

Als bouwproduct zijn deze materialen onderworpen aan de wettelijke regeling opgelegd door de bouwproductenrichtlijn van 1989. Deze richtlijn wordt concreet ingevuld in een geharmoniseerde norm. De Europese norm voor wand-en plafondbekledingen EN 15102 werd in september 2007 gepubliceerd maar heeft pas nu het statuut van geharmoniseerde norm verkregen door de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (volume 52, 18 december 2009).

Het aanbrengen van een CE-merk op wand-en plafondbekleding wordt daardoor mogelijk vanaf 1 januari 2010 en verplicht vanaf 1 januari 2011.

Via de CE-markering geeft de producent (of hij die een product op de EU-markt brengt) aan dat dit product beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die in de geharmoniseerde productnorm (voor alle wand-en plafondbekleding is dat EN 15102) voor een bepaald toepassingsgebied zijn vastgelegd.

Eenmaal het product is goedgekeurd in één lidstaat van de EU is dit product automatisch voor diezelfde eigenschappen ook goedgekeurd voor de gehele EU.

De CE-markering is met andere woorden een noodzakelijke voorwaarde om wand-en plafondbekledingen op de Europese markt te brengen.

 

EN 15102

De geharmoniseerde norm handelt over: 

•reactiegedrag bij brand

•emissie van formaldehyde

•emissie van zware metalen en vinylchloridemonomeer

•geluidsabsorptie

•thermische weerstand/warmtedoorlaatbaarheid

De werkgroep CEN /TC 99 "wallcoverings", werkt op dit ogenblik een vereenvoudigde procedure met betrekking tot brandgedrag uit.

 

Bron : Centexbel

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !