Betere bescherming tegen uv-straling

09-02-2010   |   gezondheid/veiligheid

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling zoals uv-licht, infraroodlicht en laserstraling. In Nederland heeft de ministerraad er mee ingestemd het Arbeidsomstandigheden besluit aan te passen aan Europese regelgeving. De nieuwe regels gaan in vanaf 27 april 2010.

Kunstmatige straling kan huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken. De Arbowet verplicht werkgevers nu al om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken en een plan van aanpak op te stellen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers te voorkomen.

 

Gebruik pbm’s

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zal daarbij nodig zijn.

Op dit moment zijn er op het gebied van de oogbescherming diverse productnormen die de minimum eisen beschrijven voor bescherming tegen de verschillende kunstmatige optische stralingsoorten.

Zo zijn veiligheidsbrillen en gelaatschermen gecodeerd zodat eenvoudig kan worden bepaald tegen welke optische straling het product bescherming biedt. De codecijfers 2 en 3 voor uv bescherming, codecijfer 4 voor infrarood bescherming, de codecijfers 5 en 6 voor zonlicht bescherming (let op: dit valt niet onder de noemer kunstmatige optische straling). Voor laserlicht bescherming gebruikt met de codeletter L of R.

 

Voor lichaamsbescherming zijn er nog weinig specifieke productnormen beschikbaar. In de norm voor laskleding EN 11611 wordt wel ingegaan op het gevaar van uv straling bij laswerkzaamheden en biedt men producenten en Notified Bodies een praktische beoordelingsmethode voor de ondoorlaatbaarheid van textiel voor uv licht.

Bij alle productnormen voor thermische risico’s zoals de eerder genoemde EN 11611 (laskleding) maar ook EN 11612 (beschermende kleding industriële thermische risico’s) worden ook eisen gesteld aan het doorlaten van infrarood straling (stralingswarmte).

 

Brand door laserlicht

Voor de toepassing van lasers in de gezondheidszorg zijn er normen ontwikkeld die het brandrisico van lasers op chirurgische kleding en afdekmaterialen beoordelen en kwalificeren (ISO 11810 serie). Brandrisico is een van de bijkomende effecten van werken met lasers. De genoemde normen gaan in op het ontstekingsgemak van textiele materialen die in de OK gebruikt worden.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !