Frankrijk wil duidelijke eisen stellen aan visibility producten als PBM

11-05-2010

Omdat EU lidstaten regelmatig vragen krijgen over de toelating van kleding of accessoires met fluorescerende delen of retroreflecterende banden zoals retroreflecterende (werk)kleding, fluorescerende rugzakken, reflecterende handschoen accessoires en light sticks, heeft dit er toe geleid dat iedere keer opnieuw een besluit genomen moest worden of dergelijke producten nu wel of niet onder de richtlijn 89/686/EG vallen.

Het gevolg hiervan is dat er een toenemende onduidelijkheid is ontstaan voor zowel producenten en importeurs als ook voor afnemers.

 

Frankrijk kiest voor duidelijkheid

Frankrijk heeft inmiddels voorgesteld alleen kleding met retroreflecterende of fluorescerende banden die volledig een lichaamsdeel of lichaamsdelen omcirkelen, moet worden beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel en dus onder de richtlijn vallen.

Hiermee kan volgens de Franse autoriteit een onderscheidt gemaakt worden tussen beschermende kleding en ‘gewone’ (werk)kleding voorzien van fluorescerende of retroreflecterende componenten.

Dit Franse standpunt heeft als voordeel dat het eenvoudig en eenduidig kan worden geïmplementeerd. Het standpunt is gebaseerd op een strikte interpretatie van requirement 2.13 van Annex II van de richtlijn 89/686/EG. In deze paragraaf is sprake van PBM’s in de vorm van kleding welke in staat is om de drager duidelijk zichtbaar te maken. Accessoires die voorzien in zichtbaarheid worden hierin niet genoemd.

 

Gevolgen

Indien het Franse voorstel wordt gevolgd dan heeft dit zonder meer gevolgen voor de rechtmatigheid van de CE markering op tal van visibility accessoires en zal ook de norm EN 13356:2001 (visibility accessoires for non-professional use) van de lijst van normen die het vermoeden van conformiteit met richtlijn 89/686/EG geven, moeten worden teruggetrokken.

 

Bron : NEN

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !