Inspectie SZW kondigt marktcontrole op persoonlijke beschermingsmiddelen aan

19-02-2013

In het jaarplan 2013 wordt door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid marktcontrole op persoonlijke beschermingsmiddelen aangekondigd.

Eerder was het voor marktpartijen niet duidelijk wie in Nederland nu belast is met het toezicht van deze CE gemarkeerde producten terwijl al lang bekend was dat er regelmatig pbm's op de markt verschenen die onrechtmatig voorzien waren van CE markering en zelfs gevaarlijk voor de gebruiker bleken.

In het betreffende jaarplan staat deze intentie als volgt geformuleerd:

 

Markttoezicht

 

De Inspectie SZW houdt toezicht op de volgende productgroepen: drukapparatuur, drukvaten in eenvoudige vorm, containers, explosieveilig materieel, liften en daarnaast op machines en persoonlijke beschermings- middelen voor professioneel gebruik. Het doel is te verhinderen dat producten met ernstige veiligheids- risico’s op de Europese markt komen en voorts het goed functioneren van de Europese interne markt. Daartoe controleert de Inspectie SZW risicogericht op specifieke doelgroepen (fabrikanten, importeurs en handelaren) en vindt ook toezicht plaats naar aanleiding van ongevallen, klachten en meldingen. Hierbij kunnen ook certificerende of keurende instellingen worden aangesproken.

In 2013 gaat de Inspectie SZW:

gebruikte producten controleren die van buiten de Europa op de markt worden gebracht via de tweede- hands markt en veilingen;

specifieke producten controleren, waaronder hefbruggen en hoogwerkers;

controle op buitengrenzen intensiveren in samenwerking met NVWA en douane;

via grensoverschrijdende projecten intensiever samenwerken met andere lidstaten.

 

Clearmark is verheugd met dit initiatief maar betreurt het dat categorie I producten buiten schot blijven. Categorie I producten vormen de bulk van de persoonlijke beschermingsmiddelen die in Europa op de markt gebracht worden. Er is veel geld mee te verdienen, zeker als de wettelijke conformiteitsprocedures niet worden nageleefd. Veel afnemers zijn daarom met deze keuze van de Inspectie SZW nog steeds overgeleverd aan de soms kwade opzet van leveranciers.

 

Bron : Meerjarenplan 2013-2014 Inspectie SZW

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !