Run op nieuwe certificaten onnodig!

14-08-2018   |   pbm verordening
Run op nieuwe certificaten onnodig!

Na het van kracht worden van de PBM Verordening (EU) 2016/425, als opvolger van de vertrouwde PBM Richtlijn 89/686/EG, lijkt er een run op nieuwe EU typekeuringscertificaten te ontstaan. Zelfs in de gevallen waarbij de fabrikant een recentelijk gecertificeerd product op de markt heeft gebracht, verlangen veel afnemers dat deze producten worden geleverd met een 'nieuw' certificaat.

Notified bodies, die al de grootste moeite hebben om de recente wettelijke veranderingen in hun procedures te implementeren, maken daardoor nog meer overuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er grote vertragingen in het certificatieproces optreden.

 

Vervaldatum

De vraag die nu ontstaat is of deze run op nieuwe certificaten, als gevolg van de druk die afnemers aan fabrikanten opleggen, terecht is.

Vanuit Europese organisaties zijn al richtlijnen uitgevaardigd voor de huidige omzettingsperiode. En alleen voor persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan er relevante wijzigingen in de essential safety and health requirements zijn of waarvoor een van de geldende geharmoniseerde normen is gewijzigd, geldt dat er vóór 21 april 2019 opnieuw gecertificeerd moet worden.

In alle andere gevallen, en voor beschermende kleding is dit meestal het geval, is er alleen haast geboden met de hercertificatie als het huidige certificaat een vervaldatum tot uiterlijk 21 april 2019 heeft.

Omdat de belangrijkste fabrikanten van beschermende kleding up-to-date certificaten aanhouden voor hun producten, blijken in de meeste gevallen de producten tot ruim na april 2019 gecertificeerd te zijn.

In deze situatie mogen fabrikanten op basis van deze 'oude' certificaten leveren en is het niet verplicht nu al te hercertificeren. Ze moeten wel voor 21 april 2019 de product-markering, gebruikersinformatie en conformiteitsverklaringen van de betreffende producten in lijn brengen met de eisen uit de PBM Verordening.

 

Niet nodig

De run op nieuwe certificaten voor beschermende kleding blijkt strikt genomen in de meeste gevallen niet nodig en kunnen fabrikanten, na aanpassing van de product-markering, gebruikersinformatie en conformiteitsverklaring nog tot aan de vervaldatum van het certificaat in overeenstemming met de wet hun producten leveren.

Die periode blijkt ook echt nodig te zijn om de Notified bodies de gelegenheid te geven de achterstanden weg te werken en de nieuwe procedures optimaal te implementeren.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws