Overzicht ontwikkelingen PBM's

12-11-2013   |   pbm verordening

Er zijn veel normen voor allerlei soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. Per categorie is een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen.

 

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet alleen gericht op gebruik in de professionele markt, maar ook ontwikkeld voor het beschermen van consumenten.

 

Hoofdbescherming

Vanuit Nederland is het voorstel gedaan om een SUCAM (Selection, Use, Care and Maintenance) document te ontwikkelen voor hoofdbescherming. Dit document wordt een beschrijving op welke manier de juiste keuze voor hoofdbescherming kan worden gemaakt. Het geeft ook aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging van hoofdbescherming.

 

Een andere ontwikkeling op het gebied van hoofdbescherming zijn de normen die sport gerelateerd zijn. Zo zijn er al normen voor fiets-, skatebord- en rolschaatshelmen (EN 1078), helmen voor de ruitersport (EN 1384) en ski- en snowboardhelmen (EN 1077). In 2013 is er EN 1080 gepubliceerd. Deze norm stelt eisen aan veiligheidshelmen voor jonge kinderen. Er wordt een norm ontwikkeld voor helmen voor hurley en camogie spelers.

Normen:

NEN-EN 1078:2012+A1:2012

NEN-EN 1384:2012

NEN-EN 1077:2008

NEN-EN 1080:2013

 

Gehoorbescherming

De norm EN 458 'Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document' wordt herzien. Dit is een norm met richtlijnen voor keuze, gebruik en onderhoud van gehoorbescherming. De norm was gepubliceerd als normontwerp. De commentaren op het ontwerp worden verwerkt en uiteindelijk wordt er een nieuwe norm gepubliceerd.

Norm(en):

NEN-EN 458:2004

NEN-EN 458:2013 Ontw.

 

Oogbescherming

Dit jaar is de Europees-internationale normen EN-ISO 12311 en EN-ISO 12312 voor zonnebrillen gepubliceerd. Voor skibrillen voor alpineskiën (EN 174) is een aparte norm. De eisen aan deze brillen zijn toch weer anders dan die aan 'gewone' zonnebrillen.

Normen:

NEN-EN-ISO 12311:2013

NEN-EN-ISO 12312-1:2013

NEN-EN 174:2001

 

Ademhalingsbescherming

De normen voor ademhalingsbescherming zijn nu Europese normen. Er zijn internationale (ISO) normen in ontwikkeling die op termijn de Europese normen gaan vervangen. Deze nieuwe ISO normen hanteren een andere keuze systematiek waardoor het belangrijk is om een goede risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren.

Beschermende kleding

Op het gebied van beschermende kleding zijn waarschijnlijk wel de meeste normontwikkelingen en herzieningen gaande. Er wordt onder andere gewerkt aan de normen voor hitte- en vuurbestendige kleding (bijv. EN-ISO 11612), chemisch bestendige kleding (bijv. EN 16523), en kogel- en steekwerende vesten (EN 16448). Ook de consumentenmarkt wordt niet vergeten. Zo worden normen voor drijfhulpmiddelen voor zwemles (EN 13138) en de uitrusting voor motorrijders (en 1621) en vechtsporten (EN 13277) herzien.

 

De norm voor kleding met hoge zichtbaarheid is herzien en in de 1e helft van 2013 gepubliceerd als EN-ISO 20471. Deze norm vervangt EN 471:2003 en vanaf 1 oktober 2013 dient (nieuwe) kleding met hoge zichtbaarheid te voldoen aan de nieuwe norm. EN-ISO 20471 heeft hoge zichtbaarheidskleding ingedeeld in drie klassen en op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie wordt de indeling in de klasse bepaald. De nieuwe norm garandeert zichtbaarheid van alle kanten.

Normen:

NEN-EN-ISO 11612:2008 

NEN-EN-ISO 11612:2013 2e Ontw.

NEN-EN 16523-1:2013 Ontw.

NEN-EN 16448-1:2012 Ontw.

NEN-EN 13138-1:2008 

NEN-EN 1621-1:2013 

NEN-EN 13277-1:2000 

NEN-EN-ISO 20471:2013 

 

Handschoenen

De nationale normcommissie voor "Keuze, gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen' heeft het idee opgevat om een keuzeboom te ontwikkelen waardoor het eenvoudiger wordt om de juiste handschoen te kiezen. Daarnaast geeft deze keuzeboom een overzicht van de aspecten die een rol spelen bij deze keuze. Het is daarmee ook een manier om bewuster een keuze te maken en na te denken over de risico's die aan de orde zijn in een specifieke werksituatie.

Voet- en beenbescherming

Eind 2012 is een nieuwe versie van ISO/TR 18690 gepubliceerd. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- en bedrijfsveiligheidsschoeisel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen die voet- en beenbescherming geven. Voor sportgerelateerde bescherming zijn er normen voor knie- en elleboogbeschermers voor zaalsporten (EN 15613).

Normen:

NPR-CEN-ISO/TR 18690:2012

NEN-EN 15613:2008

 

Bovengenoemde normen kunnen worden aangeschaft via NEN of NBN.

 

 

Bron : www.nen.nl

 

Auteur: Stephanie Jansen

Artikel: Vakmedianet

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034