Hoe de veiligheid van categorie 3 pbm's gewaarborgd wordt

08-01-2015   |   gezondheid/veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen vallen, afhankelijk van het risico waartegen bescherming wordt geboden, in een van de drie categorieën. Categorie 1 is voor pbm’s van zogenoemd ‘eenvoudig ontwerp’ en bedoelt voor producten die bescherming bieden tegen zeer geringe gevaren waarvan het effect tijdig kan worden opgemerkt zonder dat de gebruiker hierbij gevaar loopt. Voorbeelden van deze categorie producten zijn tuinhandschoenen, huishoudhandschoenen, regenkleding en zonnebrillen.

 

Categorie 2 is voor alle producten die niet onder categorie 1 of 3 vallen.

 

Categorie 3 is voor producten van zogenaamd ‘complex ontwerp’, welke de gebruiker moeten beschermen tegen gevaren die dodelijk zijn of de gezondheid ernstig en onherstelbaar schade toe kan brengen. Ook zal de gebruiker de acute effecten van deze gevaren niet tijdig kunnen onderkennen.


Categorie 3 producten zijn :

  1. Ademhalingsapparatuur met filters die beschermen tegen vaste en vloeibare aerosolen of tegen irriterende, gevaarlijke, giftige of radiologische gassen;
  2. Ademhalingsapparatuur, met inbegrip van duikapparatuur, die de buitenlucht volledig afsluit;
  3. Beschermingsmiddelen die slechts een tijdelijke bescherming kunnen bieden tegen door chemicaliën veroorzaakt letsel of tegen ioniserende straling;
  4. Uitrustingen voor werkzaamheden in hete omgeving met effecten vergelijkbaar met die van een luchttemperatuur van 100 ºC of hoger, met of zonder infrarood straling, vlammen of grote hoeveelheden wegvliegend gesmolten materiaal;
  5. Uitrustingen voor werkzaamheden in koude omgeving met effecten vergelijkbaar met die van een luchttemperatuur van -50 ºC of lager;
  6. Beschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen vallen van bepaalde hoogten;
  7. Beschermingsmiddelen tegen elektrische risico’s bij werken bij gevaarlijke spanning.

 

Voor alle categorieën geldt dat voor producten een verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) moet zijn afgegeven door de fabrikant. Zowel voor categorie 2 als categorie 3 geldt verder dat de fabrikant verplicht is een EG typegoedkeuring aan te vragen bij een notified body.

 

11A of 11B

Gezien de grote impact op de gezondheid en veiligheid van werknemers is voor categorie 3 producten ook bepaald dat de fabrikant hiervan over een borging van de kwaliteit van deze geleverde producten dient te beschikken. Dit kan op twee manieren. Door middel van een ‘eindproduct controle systeem’ of met een ‘productie kwaliteitssysteem’. Bij het eerst genoemde systeem, ook wel art. 11A genoemd, wordt door een notified body een jaarlijkse controle uitgevoerd op het eindproduct zoals dit uit de product komt. Notified bodies zijn verantwoordelijk voor de omvang van deze controle.

Kwaliteitsborging door middel van een productie kwaliteitssysteem, art. 11B genoemd, is een tweede mogelijkheid. Hiervoor kiezen fabrikanten vaak als ze al over een kwaliteitssysteem bijvoorbeeld op basis van ISO 9000 beschikken. In dat geval zullen specifieke controle- en borgingsprocedures moeten worden opgesteld die aansluiten op de informatiebehoefte van het notified body dat hiervoor ingeschakeld gaat worden.

Het blijft ten aller tijden de keuze en verantwoordelijkheid van de fabrikant met welk systeem hij de productkwaliteit van zijn categorie 3 producten wil borgen. Afnemers van categorie 3 producten kunnen altijd bij de fabrikant navraag doen naar de wijze waarop de productkwaliteit is geborgd en wat de resultaten van de audits door het notified body zijn.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034