USCIB eist veranderingen in richtlijnen CE markering als onderdeel TTIP Deal

18-06-2015   |   juridisch

De USCIB juicht de beslissing om te onderhandelen met Europa over TTIP toe en ziet deze ontwikkeling als een kans om verschillen in regelgeving tussen de US en de EU, welke onderlinge handel in de weg staan of extra kosten met zich meebrengen, op te heffen. TTIP zal volgens USCIB vooral van betekenis zijn voor leading US multinationals die immers al grote belangen hebben aan beide zijden van de oceaan. USCIB ziet met name de mogelijkheid op een meer geïntegreerde en barrière-vrije transatlantische markt door samenwerking en afstemming op het gebied van internationale standaarden en regulatory bodies. Echter vreest zij een te sterke invloed van het precautionary principle waardoor het reguleringsproces te sterk wordt gepolitiseerd.

 

Ten aanzien van de harmonisatie tussen EU en US certificatieprocessen ziet USCIB nogal wat problemen waarvoor een oplossing vereist is. Zo constateert men dat er verschillen bestaan tussen product eisen die worden gesteld en dat er bij de toelating van deze producten organisaties betrokken zijn die niet wederzijds worden erkend.

 

Tevens ziet USCIB de EU markt als nog te zeer versnipperd in vergelijking met de meer uniforme US markt. USCIB pleit dan ook voor een sterkere en uniforme EU wetgeving om legal nationalisme de kop in te drukken. Ook ziet men het in veel CE markeringsrichtlijnen gebruikte begrip “minimum eisen” als een bedreiging voor transatlantische handel omdat hierdoor in sommige gevallen EU lidstaten geneigd zijn om aanvullende eisen te stellen. Oftewel, weer geen uniformiteit binnen de Europese interne markt.

 

Daarnaast leest USCIB ook de EU de les daar waar het gaat om de werking van haar notified bodies. Deze keuringsinstanties zijn betrokken bij de toelating van CE gemarkeerde producten en zijn volgens USCIB niet uniform in de toepassing van geharmoniseerde test- en goedkeuringsprocedures. Dit zou tot een verschil in kwaliteitsniveau kunnen leiden. Hierom wordt, volgens USCIB, het CE merkteken door de markt onvoldoende herkend als uniform Europees kwaliteitsmerk. Dit zou dan ook de reden zijn dat er nog zoveel nationale, vrijwillige, kwaliteits- en keurmerken in omloop zijn waardoor, er meer dan noodzakelijk, allerlei testen op producten gedaan moeten worden voordat ze worden toegelaten in specifieke landen in de EU.

 

USCIB ziet als mogelijke oplossing dan ook de waarde van het CE merk te verhogen door een striktere implementatie van typekeuringsprocedures door de notified bodies. Tevens zou de EU er naar moeten streven om voor producten die niet onder een van de CE markeringsrichtlijnen vallen, eveneens een eenduidig certificatieschema op te stellen.

 

Bron: The United States Council for International Business Submission to USTR on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 10-06-2013

 

 

 

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034