'Blue guide' 2014 gepubliceerd

07-05-2014   |   juridisch

De 'Blue Guide" 2014 is gepubliceerd. Dit document is het naslagwerk op het gebied van de implementatie van de Nieuwe Aanpak en Globale Aanpak Richtlijnen.

 

Opvolger van de Blue Guide 2000-editie

Hoewel een groot deel van de 2000-editie van de Blue Guide nog steeds actueel en geldig is, moest het worden bijgewerkt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, technische vooruitgang en om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een correcte uitvoering van het NWK (Nieuwe Wetgevingskader). De update was ook nodig om rekening te houden met de wijzigingen die het Verdrag van Lissabon (van kracht sinds 1 december 2009) met betrekking tot de juridische verwijzingen en terminologie van toepassing op EU-gerelateerde documenten, procedures, enz. heeft meegebracht.

 

De Blue Guide 2014 bouwt dan ook voort op de 2000-editie, maar bevat ook gloednieuwe hoofdstukken, zoals bijvoorbeeld over de verplichtingen van marktdeelnemers of accreditatie. Een aantal hoofdstukken is geheel herzien, zoals die betreffende normalisatie en markttoezicht.

 

Leidraad

De Blue Guide is enerzijds bedoeld om bij te dragen aan een beter begrip van de Europese productregelgeving, maar dient anderzijds puur als leidraad - alleen de tekst van de EU-harmonisatiewetgeving zelf heeft rechtskracht. In geval van strijd tussen een bepaling van harmonisatiewetgeving van de EU en de inhoud van deze gids, prevaleert de wettelijke bepaling.

 

EER

De Blue Guide geldt voor de EU-lidstaten, maar kan ook toepassing vinden in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (niet: Zwitserland) als partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), evenals in Turkije in bepaalde gevallen. Verwijzingen naar de Unie of de interne markt dienen dus te worden begrepen als een verwijzing tevens naar de EER respectievelijke de EER-markt.

 

Elektronische versie

De Blue Guide is uitsluitend in een elektronische versie beschikbaar en vooralsnog alleen in de Engelse taal.

Link naar de Blue Guide 2014: New Legislative Framework

 

Een volledige toelichting op dit nieuwe document is te lezen op http://www.ce-uitspraken.eu/ce-nieuws/blue-guide-2014-gepubliceer.html.

 

Bron : ce-uitspraken.eu

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034