Nieuwe en zwaardere eisen aan EN 1149-5 moet explosie-risico's verder inperken

13-11-2017   |   normen
Nieuwe en zwaardere eisen aan EN 1149-5 moet explosie-risico's verder inperken

De geldende versie van de norm voor antistatische kleding, EN 1149-5, stamt al uit 2008. Regelmatig worden EN 1149-5 gecertificeerde producten aangeboden waarvan geclaimd wordt dat ze voldoen aan ATEX richtlijnen. Toch blijkt EN 1149-5 in het algemeen niet per definitie geschikt voor alle toepassingen in een ATEX omgeving.

 

Vanaf 2013 is er vanuit CEN/CENELEC gewerkt aan een SUCAM document (Selection, Use, Care and Maintenance) van pbm's voor het voorkomen van elektrostatische risico's in explosiegevaarlijke gebieden. In 2015 is dit document gepubliceerd en in Nederland omgezet in een Nederlandse Praktijk Richtlijn TR-NPR 16832.

TR-NPR 16832 geeft aanbevelingen voor de keuze, selectie, verzorging en het onderhoud van beschermende kleding en andere pbm's ontworpen om risico's op gevaarlijke statische ontladingen in een explosiegevaarlijke omgeving te voorkomen. In het document wordt specifiek in gegaan op de eisen op basis van de zones en explosiegroepen vanuit de ATEX classificatie.

 

Slecht ontworpen

Gezien het gevaar dat schuilt in slecht ontworpen antistatische kleding is het daarom goed dat veel van de ontwerp aanbevelingen uit TR-NPR 16832 in de nieuwe versie van EN 1149-5 wordt overgenomen.

Alhoewel deze nieuwe versie nog niet van kracht is, zullen de volgende eisen zeer waarschijnlijk van toepassing worden:

 

De dikte van ieder niet-antistatisch materiaal aan de buitenzijde van de kleding mag niet meer dan 2 mm bedragen.

Het oppervlak en/of de breedte van niet-antistatische materialen aan de buitenzijde van de kleding zal worden gelimiteerd.

Antistatische kleding moet direct of via de drager geaard zijn. Voor dat laatste zal het nodig zijn dat elektrisch contact tussen antistatisch materiaal en de drager gegarandeerd is.

 

Verder wordt in de nieuwe norm ook ingegaan op de gangbare indeling van explosiegevaarlijke zones. Antistatische kleding die gaan voldoen aan de nieuwe EN 1149-5 is bedoeld voor de zones 1, 2, 20 en 21.

Gebruik in zone 0 (meest risicovolle) zou alleen zijn toegestaan na goedkeuring van de veiligheidsverantwoordelijke functionaris.

 

Op dit moment is de nieuwe EN 1149-5 nog niet beschikbaar en kunnen nieuwe producten nog steeds op basis van EN 1149-5:2008 voor de eerste keer op de markt gebracht worden. Er zijn echter al wel fabrikanten die de aanbevelingen uit de eerder genoemde TR-NPR 16832 al hebben toegepast in hun ATEX kleding.

 

Zie ook :

De NPR 16832 

Gevaarlijke antistatische kleding kan toch door de keuring komen

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034