Beschermende kleding tegen tekenbeten krijgt eigen norm: NEN 8333

08-03-2018   |   normen
Beschermende kleding tegen tekenbeten krijgt eigen norm: NEN 8333

Vrijdag 2 maart 2018 heeft de Koninklijke Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft een nieuwe norm gedefinieerd en gepubliceerd, betreffende kleding die helpt bescherming te bieden tegen teken.


In Nederland is de ziekte van Lyme aangemerkt als een beroepsziekte. Het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu publiceerde in 2017 haar eerste rapport met betrekking tot tekenbeten en de ziekte van Lyme, waarin staat te lezen dat jaarlijks 25.000 mensen geïnfecteerd raken in Nederland met de ziekte van Lyme door een tekenbeet. De gepaard gaande maatschappelijke kosten worden geraamd op 20 miljoen euro. Derhalve dienen werkgevers maatregelen te treffen om werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Werknemers moeten zich redelijkerwijs aan de aangeboden maatregelen houden.

NEN 8333
De norm NEN 8333 bepaalt aan welke technische eisen kleding moet voldoen om te helpen beschermen tegen tekenbeten. De norm is opgesteld op initiatief van de projectgroep ‘Beschermende kleding tegen tekenbeten’. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers vanuit diverse belangengroepen, zoals vakbonden, onderzoeksinstellingen, Ministerie van Defensie en het bedrijfsleven. Rovince nam plaats in de projectgroep als leverancier van betreffende beschermende kleding. Marcel Maes Commercieel Directeur van Rovince licht toe: “Uiteraard zijn wij erg blij met de totstandkoming van deze norm. Sinds 2006 zijn wij actief met het ontwikkelen en vermarkten van preventieve kleding en middelen. NEN 8333 zorgt niet alleen voor extra bewustzijn en onderstreept het belang van preventieve maatregelen, maar is ook een kwaliteitskeurmerk voor de branche.”

Rovince beschermende kleding tegen tekenbeten
Rovince vermarkt beschermende kleding, waarbij het textiel fabrieksmatig is behandeld met permethrine, waarna er beschermende kleding van wordt gemaakt. Deze kleding moet helpen mensen te beschermen die vanwege hun werk of activiteiten in aanraking kunnen komen met teken. De beschermende werking van kleding tegen tekenbeten wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin de kleding de huid bedekt, en wordt groter naarmate een groter deel van het lichaam wordt bedekt. Daarbij is het van belang dat vooral de lichaamsdelen worden bedekt die contact (kunnen) hebben met vegetatie waarin teken tot een hoogte van 1,5 meter aanwezig kunnen zijn (het onderlijf en de armen). Aanvullend biedt de permethrine op de stof een extra bescherming. Teken die in contact komen met permethrine worden geïmmobiliseerd waardoor ze niet meer in staat zijn de blote huid te bereiken om zich daar vast te bijten en ziekmakende organismen over te dragen.

Verstrekking van beschermende fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding kan onderdeel zijn van een aantal maatregelen om tekenbeten onder werknemers te voorkomen. De beschermende kleding kan ook andere doelgroepen zoals vrijwilligers en recreanten helpen bescherming te bieden tegen tekenbeten.

 

bron : Rovince

 

Noot Clearmark : Deze Nederlandse norm heeft (nog) niet de status van geharmoniseerde Europese norm. Beschermende kleding moet altijd voldoen aan de PBM Verordening (EU) 2016/425. Op dit moment kan het juridisch vermoeden van conformiteit met de PBM Verordening dan ook niet aangetoond worden met deze norm maar zal door een Notified Body afzonderlijk beoordeeld moeten worden op basis van onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van de norm in relatie tot de geclaimde bescherming tegen tekenbeten.

 

Lees ook : Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034