Vlamboogkledingnorm krijgt opvolger in IEC 61482-2:2018

13-02-2020   |   normen
Vlamboogkledingnorm krijgt opvolger in IEC 61482-2:2018

De norm voor beschermende kleding tegen de thermische effecten van een elektrische vlamboog werd in 2018 aangepast.

In vergelijking met de 2009 versie zijn de volgende onderdelen gewijzigd :

 

  1. nieuwe definities voor ELIM, ATPV en EBT in overeenstemming met IEC 61482-1-1;
  2. nieuwe eisen ten aanzien van de thermische stabiliteit van tussenlagen in kleding;
  3. aanvullende eisen voor de volume weerstand van materialen;
  4. een nieuwe testprocedure voor de thermische weerstand van naaigarens;
  5. nieuw pictogram.

 

Deze norm is een onderdeel van IEC 61482 en van toepassing op beschermende kleding te gebruiken tijdens werkomstandigheden waarbij er een risico bestaat op blootstelling aan een elektrische vlamboog.

De norm specificeert de eisen en testmethoden van toepassing op materialen en kleding en gaat alleen in op de thermische effecten van een elektrische vlamboog. Andere effecten zoals schadelijk geluid, licht emmissie, drukgolven, elektrische schokken en contact met hete olie en andere bijkomende effecten zijn geen onderdeel van deze norm.

Ook gaat de norm niet over de bescherming van ogen, gezicht, hoofd, handen en voeten. Hiervoor zijn andere normen beschikbaar of zijn in ontwikkeling.

 

Verschillende testen voor hetzelfde effect

Het meest in het oog springende kenmerk van deze norm is dat ze aansluit op twee verschillende testmethoden die de effecten van een vlamboog beoordelen. Dit zijn IEC 61482-1-1, een testmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van een open arc en IEC 61482-1-2, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een ingesloten en gerichte vlamboog (box test). Beide methoden resulteren in beschermingsspecifieke kentalen zoals ELIM, ATPV en EBT bij de open arc test en APC klasse in bij de box test.

 

De mogelijkheid om binnen deze norm gebruik te maken van een van beide testmethoden of beide testmethoden zorgt wel voor een meer complexe markering. Van de gebruiker of veiligheidskundige van dit soort kleding wordt dan ook de nodige deskundigheid verwacht bij de interpretatie van de beschermingsprestaties op basis van de geboden informatie en de uiteindelijke kledingkeuze.

 

Vlamwerend naaigaren

Een ander opvallende eis is dat de voor de constructie van de kleding het te gebruiken naaigaren inherent vlamwerend moet zijn en niet mag smelten. Alleen het naaigaren dat in onderdelen van de kleding gebruikt wordt die geen invloed op de bescherming hebben zoals in zomen, zakken e.d. hoeft niet vlamwerend te zijn.

 

De norm kan worden aangeschaft via de NEN.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034