Europese aanbesteding van kleding : oog voor CE markering vereist!

01-10-2013   |   juridisch

Bij de Europese aanbesteding van kleding gaat het vaak om een mix van werk-, veiligheids- en representatieve kleding, accessoires zoals handschoenen, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's).

Het goed specificeren ervan is geen sinecure. Immers, het beschrijvend document vormt de juridische basis voor de toekomstige overeenkomst met een of meerdere leveranciers.

De consequentie is dat er relatief veel aandacht besteed moet worden aan de productspecificaties. De gebruikte materialen en het product moeten zodanig beschreven worden dat er een goede balans ontstaat tussen enerzijds prijsstelling en commerciële verkrijgbaarheid en anderzijds de gewenste en vereiste producteigenschappen.

Voor de veiligheidskleding en overige pbm's geldt bovendien dat ze moeten voldoen aan het Warenwet Besluit “Persoonlijke beschermingsmiddelen”.  Zo zouden aanbestedende organisaties ervan op de hoogte moeten zijn dat bij nieuw te ontwikkelen kleding (vanuit het gezichtspunt van de potentiële aanbieder gezien) deze aan de geldende veiligheidsnormen dienen te voldoen aangezien er anders geen goedkeuring wordt gegeven door Notified Bodies.

(Notified Bodies of Aangewezen Instanties zijn onafhankelijke Europese organisaties belast met de EG typekeuringscertificatie van onder persoonlijke beschermingsmiddelen).

Productspecificaties op basis van verouderde norm(versies) kunnen moeilijk tot niet gehonoreerd worden.

 

Vermijd valkuilen door vooraf toetsen

In dit verband is het dan ook zeer aan te bevelen om het beschrijvende document en productspecificaties die eerder met succes in de markt werden gezet op het punt van geldigheid en haalbaarheid van normen en prestatieniveaus te toetsen voordat men opnieuw gaat aanbesteden.

Actuele valkuilen bij de aanbesteding van veiligheidskleding zijn onder andere  a) hoge zichtbaarheidskleding vanwege de nieuwe norm EN ISO 20471 en b) brandweerkleding vanwege ophanden zijnde norm wijzigingen.

Organisaties die hun productspecificaties en het beschrijvende document willen laten toetsen op de haalbaarheid van de gevraagde normering en producteigenschappen of deze nog willen laten samenstellen kunnen een beroep doen op de expertise van Vaassen Textile Consultancy.

 

Bron : Vaassen Textile Consultancy BV

 

CMK, 2013-10

Gerelateerde onderwerpen : Nieuwe norm voor waarschuwingskleding van kracht

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034