Extra eisen aan niet-antistatische accessoires volgens EN 1149-5:2018

01-02-2019   |   normen
Extra eisen aan niet-antistatische accessoires volgens EN 1149-5:2018

Zoals te verwachten is bij de totstandkoming van de jongste versie van EN 1149-5 veel meer rekening gehouden met het aanbrengen van niet-antistatische accessoires op antistatische kleding en worden hieraan nieuwe, belangrijke eisen gesteld.

De basis voor deze aanpassingen in de 2018 versie van deze norm is gelegen in de CEN/CLC/TR 16832 (in Nederland bekend als NPR 16832 ‘Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het voorkomen van elektrostatische risico's in gevaarlijke gebieden (explosiegevaar)’.

 

Beperkt oppervlakte

Net als in de vorige versie is het aanbrengen van niet-antistatische materialen zoals labels, emblemen en retroreflecterend materiaal aan de buitenzijde nog steeds toegestaan mits permanent gebonden en met als bijkomende eis dat de breedte ervan niet meer dan 50 mm mag bedragen en de dikte van de component en de buitenstof tezamen minder is dan 2 mm.

In het geval de component breder is dan 50 mm mag het totale oppervlakte ervan niet meer dan 10 000 mm² zijn.

 

Ook het gebruik van klittenband is slechts toegestaan indien het voldoet aan de hierboven genoemde afmetingseisen. De dikte betreft in dit geval alleen die van het bandmateriaal dus exclusief haak en lus.

Niet-antistatische koorden en dergelijke mogen niet breder zijn dan 20 mm.

 

Capuchons waarin niet-antistatisch materiaal is verwerkt dat tijdens het niet gebruiken van de capuchon zichtbaar is, moeten voorzien zijn van een mogelijk om de capuchon te verwijderen of in de kraag op te bergen.

 

De ontwerp-eis die de meeste consequenties zal hebben in het ontwerp van antistatische kleding is de bepaling dat in die gevallen waarbij niet-antistatische accessoires niet aan de afmetingen en dikte vereisten voldoen, alleen zijn toegestaan indien uit testdata blijkt dat dit geen ongewenste elektrostatische ontlading tot gevolg kan hebben. Testmethoden hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

 

Knopen en ritsen

Geleidende accessoires zullen tijdens gebruik altijd volledig afgedekt moeten zijn door de buitenste, antistatische laag van de kleding. In die gevallen waarbij afdekking niet mogelijk is, moet de capaciteit gemeten volgens EN 60079-32:2013 minder dan 3pF zijn.

 

ATEX zone

Kleding die voldoet aan EN 1149-5:2018 is geschikt om te gebruiken in de ATEX ones 1, 2, 20, 21 en 22. Voor toepassing in zone 0 of in een met zuurstof verrijkte atmosfeer kunnen aanvullende bepalingen van toepassing zijn.

 

 

Nog niet geharmoniseerd

Op dit moment is de nieuwe EN 1149-5 versie nog niet opgenomen in de lijst van geharmoniseerde normen en volstaat het om nog steeds EN 1149-5:2008 toe te passen om conformiteit met de PBM Verordening aan te tonen.

Het verdient wel aanbeveling dat de fabrikanten van beschermende kleding maar ook die van accessoires al wel anticiperen op de komst van deze norm.

 

Dat beide versies niet gelijkwaardig zijn, met name voor wat betreft de restricties bij het gebruik van accessoires, is duidelijk. Gebruik in een ATEX omgeving van EN 1149-5:2008 gecertificeerde kleding is daarom op dit moment zeker niet vanzelfsprekend.

 

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034