EN ISO 13688 volwaardige vervanger van EN 340?

07-10-2013   |   normen

Met ingang van juli van dit jaar is EN 340 ingetrokken en vervangen door EN ISO 13688. Deze laatste norm is echter nog niet geharmoniseerd en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat fabrikanten voorlopig nog gebruik kunnen maken van EN 340.

 

EN ISO 13688 beschrijft net als zijn voorganger de algemene eisen waaraan beschermende kleding dient te voldoen.

Er worden onder meer eisen gesteld aan de onschadelijkheid, het ontwerp en het comfort van beschermende kleding. Meer dan in de voorgaande norm worden ook eisen gesteld aan de veroudering van de kleding bijvoorbeeld door het gebruik ervan maar ook als gevolg van reinigen. Met name als een fabrikant claimt dat de kleding gewassen kan worden zal hij moeten aantonen dat na het geclaimde aantal wasbeurten de beschermende eigenschappen nog steeds aanwezig zijn.

 

Maataanduiding

Op het punt van de maataanduiding is er wel een wezenlijk verschil met de 'oude' norm. Zo werd de fabrikant in EN 340 erop gewezen om voor het opgeven van maatintervallen de tabellen uit EN 13402 te gebruiken.

In EN ISO 13688 wordt hiervoor verwezen naar ISO 3635. Een norm uit 1981, waarin geen intervallen worden voorgeschreven maar alleen de te benoemen controlematen (borstomvang, taille, lichaamslengte etc.) worden aangehaald! Ook stelt EN ISO 13688 expliciet dat de intervallen niet gestandaardiseerd moeten worden ('flexibele benadering").

 

Het lijkt erop dat Europa de eis voor een specifieke maatinterval structuur volledig heeft laten vallen. Dit opent de weg voor producten met een geheel andere wijze van maataanduiding. Dat dit zal leiden tot veel onduidelijk bij fabrikanten valt te verwachten. Ook gebruikers van beschermende kleding waren net enigszins vertrouwd met het maatinterval systeem en zullen wellicht straks weer meer moeite hebben met het bepalen van de juist kledingmaat.

Aan elk systeem kleven nadelen maar om hiervan dan maar af te zien lijkt ons onwenselijk.

 

CMK, 2013-10

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034