Meer hivis kleding dan EN ISO 20471 is mogelijk

05-06-2014   |   normen

De meeste bekende norm voor hoge zichtbaarheidskleding (voor professioneel gebruik) is EN ISO 20471. Hoge zichtbaarheidskleding is daarnaast in marktaandeel ook veruit de meest voorkomende veiligheidskleding. Soms in combinatie met andere veiligheidskleding normen.

Echter EN ISO 20471 kent toch een duidelijke beperking en zou volgens Annex A van dezelfde norm alleen van toepassing zijn voor passieve weggebruikers. Afhankelijk van de verkeerssnelheid en de omgevingsomstandigheden is dan klasse 1, 2 of 3 voor te schrijven.

Bij een andere wijze van gebruik zoals die door actieve weggebruikers, kan men toe met kleding met verhoogde zichtbaarheid. Deze kleding hoeft niet per se te voldoen aan EN ISO 20471. Dit soort kleding kan echter voor de nodige verwarring zorgen bij fabrikanten en gebruikers.

 

(Zeer) Hoge zichtbaarheid

Kleding die onder deze noemer wordt verkocht, dient te voldoen aan EN ISO 20417 en maakt onderscheid tussen 3 klassen. De keuze van de klasse is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zoals de verkeerssnelheid). In alle gevallen is de kleding bedoeld voor een passieve gebruiker. Volgens de definitie in de norm is een passieve gebruiker iemand die zich op de weg bevindt maar geen verkeersdeelnemer is en die aandacht heeft voor iets anders dan het verkeer om hem heen.

Deze gebruiker dient door zijn omgeving snel en ondubbelzinnig te worden herkend zowel overdag als ’s nachts onder verlichting van koplampen van motorvoertuigen. De minimum eisen uit de norm EN ISO 20471 moeten hieraan tegemoet komen.

 

Verhoogde zichtbaarheid

Volgens Annex A van EN ISO 20471 is dit een medium risico. Verhoogd zichtbare kleding is bedoeld voor actieve weggebruikers bij snelheden tot 60 km/u of voor passieve weggebruikers bij snelheden tot 15 km/u.

Actieve weggebruikers zijn personen die wel deelnemen aan het verkeer en hiervoor ook hun volledige aandacht kunnen gebruiken.

Verhoogd zichtbare kleding zorgt voor dag en nacht zichtbaarheid vanuit meerdere richtingen. Indien van toepassing zodanig ontworpen dat een bewegend persoon goed herkenbaar is. Daarnaast zijn meer hivis kleuren toegestaan en gelden er geen specifieke ontwerp-eisen zoals bij EN ISO 20471.

De verhoogd zichtbare kleding hoeft dus niet per definitie aan EN ISO 20471 te voldoen.

 

De laatste groep is die van kleding met slechts beperkte visueel opvallende kenmerken zoals het gebruik van heldere kleuren (niet per se fluorescerend), toepassing van retroreflectie in piping, labels of andere beperkte oppervlakten.

 

Conformiteit met de Richtlijn

Een CE merkteken mag slecht toegepast worden indien het persoonlijk beschermingsmiddel aan de eisen uit de Richtlijn 89/686/EG voldoet. Als een pbm voldoet aan een geharmoniseerde norm dan geldt het juridische vermoeden van conformiteit met de Richtlijn. Voor kleding die niet aan EN ISO 20471 voldoet maar toch als veiligheidskleding op de markt gebracht gaat worden, is moeilijker om conformiteit aan te tonen en zal het vaak afhangen van de visie van het Notified Body dat hiervoor wordt ingeschakeld.

Praktisch gezien kan het voor mogelijke fabrikanten nog knap lastig worden een dergelijk product goedgekeurd te krijgen. De geclaimde, beperkte toepassing zal in de gebruikersinstructie duidelijk en ondubbelzinnig moeten worden weergegeven zodat hierover geen misverstand zal ontstaan.

Ook bestaat de mogelijkheid dat dit soort kleding toch als EN ISO 20471 conform verkocht gaat worden.

Door Annex A in de norm EN ISO 20471 op te nemen hebben de CEN experts enige toelichting willen geven bij de keuze en selectie van hoge zichtbaarheidskleding maar gelijktijdig ruimte geschapen voor soms dubieuze product introducties.

 

Clearmark.eu

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034